McKenzie Lake, Fraser Island w Queensland.  Australia, stycze? 2004. Na zdj?ciu najwi?ksza wyspa piaskowa na ?wiecie, z olbrzymim s?odkowodnym jeziorem. Miejsce fascynuj?ce, dobrze znane w Australii. Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta, latem ciep?a jak w wannie.  Po wyspie mo?na podró?owa? tylko samochodem z nap?dem na cztery ko?a, nie ma tu utwardzonych dróg, tylko piaskowe.
McKenzie Lake, Fraser Island w Queensland. Australia, stycze? 2004. Na zdj?ciu najwi?ksza wyspa piaskowa na ?wiecie, z olbrzymim s?odkowodnym jeziorem. Miejsce fascynuj?ce, dobrze znane w Australii. Woda w jeziorze jest krystalicznie czysta, latem ciep?a jak w wannie. Po wyspie mo?na podró?owa? tylko samochodem z nap?dem na cztery ko?a, nie ma tu utwardzonych dróg, tylko piaskowe.