Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kumbh Mela
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Opuszczenie dworca w Allahabadzie przypomina?o wychodzenie ze stadionu pi?karskiego po wa?nym meczu. W dodatku ka?dy mia? olbrzymie baga?e, które nieruchomo spoczywa?y na g?owach. Przyby?ych ogarnia?o dziwne podniecenie. Ka?dy chcia? jak najszybciej opu?ci? dworzec, by po przebyciu kilku kilometrów znale?? si? w specjalnie przygotowanym dla pielgrzymów miejscu nad Gangesem. W porze deszczowej ten piaszczysty obszar jest dnem olbrzymiej, rw?cej rzeki, teraz zamieniono go w wielk?, wybudowan? z namiotów metropoli?. Na 1200 hektarach postawiono dziesi?tki tysi?cy wieloosobowych namiotów, do których prowadzi 140 kilometrów prowizorycznych dróg, wybudowano 20 tysi?cy toalet, 5 tysi?cy tymczasowych stanowisk telefonicznych. 450 kilometrów kabla ??czy 15 tysi?cy lamp ulicznych. Jest tak?e polowy szpital i kilkana?cie centrów dora?nej pomocy. Porz?dku strze?e kilkana?cie tysi?cy osób, a samych tylko ?mieciarzy zatrudniono oko?o 7 tysi?cy. Bud?et imprezy si?ga niewyobra?alnej dla wi?kszo?ci pielgrzymów kwoty 1,7 mld. rupii, czyli prawie 40 milionów dolarów.


?wi?ta k?piel

Sangam oznacza miejsce po??czenia trzech rzek. W Allahabadzie ?wi?ta rzeka Yammuna ??czy si? z naj?wi?tszym Gangesem. Hindusi wierz?, ?e jest tam tak?e trzecia rzeka, mityczna, podziemna Saraswati. To tutaj spad?a kropla ?wi?tego nektaru. Kilkadziesi?t milionów pielgrzymów marzy, ?eby w?a?nie w tym miejscu odby? ?wi?t? k?piel i tym samym oczy?ci? si? na wieki.

Czternasty i dwudziesty czwarty stycznia s? dniami, w których k?piel - z racji odpowiedniego u?o?enia planet - ma najwi?ksz? moc oczyszczaj?c?. Od trzeciej rano ruch odbywa si? tylko w jednym kierunku. Ogniska dogasaj?, pielgrzymi budz? si?, by spe?ni? religijny obowi?zek. Tysi?ce ?wiate? przebija si? przez porann?, zimow? mg??. Wszyscy chc? o wschodzie s?o?ca zanurzy? swe cia?o w ?wi?tym miejscu ?wi?tej rzeki. Zmarzni?ci, poowijani w koce pielgrzymi, nuc?c pie?ni religijne powoli pod??aj? ku zbawieniu.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Vashisht - wioska niedaleko Manali Ladakh Autostrada do nieba, czyli Manali-Leh Highway   Pozostałe...
Tego autora: Ludy z Doliny Omo

Opracowanie: Grzegorz Bywalec
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-07-14