Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilka rad o Bu?garii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Gdzie naprawd? warto pojecha?

Do Bu?garii jedziemy przede wszystkim nad ciep?e morze i w pi?kne góry. Nad morzem zatrzymali?my si? w Obzorze, chocia? to zwyk?a dziura. Nie ma tam ?adnych zabytków, jest biednie i wszystko si? sypie jak w ca?ej Bu?garii, ale nam zale?a?o na tym, by by?o kameralnie, by?my mogli rozkoszowa? si? przez tydzie? ciep?ym morzem i ca?kiem niedrogim jedzeniem w knajpach. Polecamy wi?c wybra? sobie jak?? miejscowo?? nad morzem jakich pe?no - poza kurortami typu Z?ote Piaski, S?oneczny Brzeg itd., gdzie jest pe?no Niemców, Anglików, mnóstwo hoteli, gwar, ?cisk, bardzo wysokie ceny. Jednak?e i tam jak si? naprawd? poszuka, zawsze mo?na znale?? co? w przyzwoitych cenach, ale na pewno nie nad samym morzem.

?eby mie? jeszcze inne wspomnienia ni? tylko piasek i morze, nale?y zobaczy? Neseber. Warto ze wzgl?du na pi?knie po?o?one Stare Miasto. Neseber to ?adne miasteczko i warto si? tu zatrzyma? na dwa lub trzy dni (kwater? lepiej znale?? na nowym mie?cie). Po dwóch dniach ma si? ju? do?? tych samych uliczek, wygórowanych - jak na Bu?gari? - do granic mo?liwo?ci cen, t?umu ludzi.

W górach polecam mimo wszystko Ba?sko - miejsce wypadowe w góry Pirin. Pewnie nie wszystkich zachwyci, ale ma swój urok. Znajdziecie tu kr?te uliczki z ?adnymi starymi domami, jest pe?no knajp i tanie kwatery (w centrum dobre kwatery z ?azienk? nawet po 5 lewów). Mo?na te? podjecha? autobusem w góry i zrobi? sobie pyszn? wycieczk?.

Poza tym polecam Rilski Monaster w Rile i Me?nik przy granicy w Grecj?. Me?nik to malutka wioska (to najmniejsze miasto w Bu?garii), ze starymi domami. W sam raz na trzy dni. Drugiego dnia w Me?niku polecam podjecha? autobusem do monastyru Ro?nie?skiego. Sam monastyr to nic ciekawego (wystarczy ju? Rilski), ale powy?ej monastyru zaczyna si? fajny szlak do Me?nika. Jest kiepsko oznaczony, ale bez paniki. Na pocz?tku musicie kierowa? si? w gór?, pó?niej w dó?, w stron? widocznego w dali skrawka Me?nika. Szlak wiedzie dolin?, korytem wyschni?tej rzeki, która prowadzi prosto do Me?nika. Trudno zab??dzi? mimo fatalnego oznakowania. Wychodz?c ?cie?k? w gór? dojdziecie do miejsca, sk?d roztacza si? fantastyczny widok na ca?? okolic? z piaskowymi ska?ami. W Me?niku mo?na znale?? tanie kwatery za 5 lewów/1os. z warunkami do prze?kni?cia, chocia? trzeba uwa?a?, bo za t? sam? cen? ogl?dali?my dwie kwatery, których standard ró?ni? si? o lata ?wietlne.

Niedaleko Me?nika znajduje si? bu?garski biegun ciep?a.

Przeje?d?aj?c przez du?e miasta, mo?na na chwilk? zatrzyma? si? w Warnie i Burgas.


A teraz czym nie warto zawraca? sobie g?owy

Na pewno nie warto traci? czasu na Koprysznic?. Stare domy znajdziecie tak?e w Ba?sku i Me?niku. Dro?yzna, komercja, utrudniony dojazd. Mimo ?e wydawnictwo "Pascal" tak bardzo poleca t? miejscowo??, my stanowczo odradzamy. Nic tam po was, wierzcie nam na s?owo.

Ponadto odradzam Borowiec. Nic tam nie ma oprócz hoteli i knajp, ogólnie drogo. Rozczarowa? mnie te? P?owdiw. Spodziewa?em si? czego? wi?cej, tymczasem nie zawiód? mnie jedynie amfiteatr (za to wej?cie na jego teren kosztuje kilka lewów). Mo?na co prawda wst?pi? do P?owdiwu na par? godzin i zwiedzi? Stare Miasto, które w du?ej cz??ci po?o?one jest na wzniesieniach. Na pewno jednak nie jest ono godne takiej uwagi, jak pisze "Pascal".

Zupe?nie niczym nie zachwyca równie? Sofia. Wystarczy kilka godzin.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Rumu?skie góry, bu?garskie pla?e...   Pozostałe...
Tych autorów: Czarnogóra - s?o?ce, morze i góry Sankt Petersburg
duchowa i kulturalna stolica Rosji ma ju? 300 lat

Tekst: Andrzej Juda
Zdj?cia: Edyta Juda
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-06-16