Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Ciekawe a niedoceniane w Syrii i Jordanii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Aleppo - najbardziej azjatyckie miasto Syrii
Aleppo

Drugie co do wielko?ci miasto Syrii, 3 miliony mieszka?ców. Dla wi?kszo?ci podró?ników wje?d?aj?cych z Turcji do Syrii jest to pierwsze zetkni?cie z Azj?. To tutaj w?a?nie uczyli?my si? przechodzi? przez ulic? (tak, tak, w Syrii to wcale nie takie proste), zjedli?my pierwszego dwunastokilogramowego arbuza, zamieszkali?my w hotelu (u Krokodyla Poligloty - nie wiadomo dlaczego wi?kszo?? turystów odwiedzaj?cych Aleppo zatrzymuje si? w?a?nie tutaj) znajduj?cym si? przy uliczce pe?nej warsztatów z oponami samochodowymi.

Aleppo to chyba najbardziej azjatyckie miasto kraju. Souki (kryte bazary) s? najmniej komercyjne (w przeciwie?stwie na przyk?ad do tych z Damaszku) i nastawione na miejscowych klientów, a nie turystów.

Hama

O ile przewodniki zach?caj? do odwiedzenia Hamy g?ównie z powodu norii - wielkich kó? m?y?skich, wykorzystywanych dawniej do nalewania wody do akweduktów - o tyle dla mnie to przede wszystkim wielki skansen starych samochodów. Po odwiedzeniu wszystkich wi?kszych miast Syrii mog? stwierdzi?, ?e w?a?nie w Hamie mo?na spotka? najwi?cej archaicznych mercedesów, buicków, opli i innych pot??nych aut z b?yszcz?cymi, chromowanymi ch?odnicami.

Ko?ció? chrze?cija?ski w Maaluli
Maalula

Ta chrze?cija?ska wioska po?o?ona jest 60 km na pó?noc od Damaszku. Wed?ug mnie absolutne "must see" w Syrii. Jedno z nielicznych miejsc na ?wiecie (albo nawet jedyne), gdzie do dzisiaj mo?na us?ysze? j?zyk staroaramejski (j?zyk Chrystusa). Miejscowo?? po?o?ona jest na zboczach malowniczej doliny o skalistych brzegach. Dodatkowym elementem przyci?gaj?cym turystów jest najwi?ksze zag?szczenie sklepów z alkoholem w ca?ej Syrii. Dojazd stopem lub autobusem z Damaszku za 12 SP (oko?o 0,25 USD).

Quinaitra

Kiedy? miasteczko u stop Wzgórz Golan, a dzisiaj to, co po nim zosta?o. Istny skansen, kawa?ek najnowszej historii. Ca?kowicie zniszczone podczas wojen syryjsko-izraelskich w latach 60. i 70.

Szpital w Quinaitrze zniszczony podczas wojen syryjsko-izraelskich w latach siedemdziesi?tych
Dojazd z Damaszku mikrobusem (1 godz.; 0,5 USD); na ostatnim posterunku ONZ (w sumie chyba 5 razy policja i wojsko sprawdza paszporty i pozwolenie) do busa wsiada policjant w cywilu (rodzaj ochrony). Na pocz?tku informuje nas, co wolno, a czego nie wolno (fotografowanie, itp.), a potem oprowadza po ró?nych ciekawych miejscach. Wielkie wra?enie robi szpital podziurawiony jak sito kulami z karabinów maszynowych.

Amman

Wiele osób nie docenia tego miasta. Tury?ci na ogó? traktuj? je jako miasto tranzytowe, z którego uciekaj? do flagowych atrakcji Jordanii: Perty i Wadi Rum. Mnie jednak podoba? si? ten uliczny gwar, troch? bardziej europejski od syryjskiego, ale nie mniej ciekawy. Jest tu troch? czy?ciej ni? w Syrii, ale i ceny trzy razy wy?sze. Mo?na tu zobaczy? namiastk? bliskowschodniego ?wiata petrodolara. Wystarczy znale?? jaki? czy?ciutki placyk, gdzie mercedesy eski stoj? przed bankami o nazwach typu "Quwait Bank", czy "Saudi Gulf Bank"; nazwy mówi? same za siebie. Poza tym poniewa? Amman le?y prawie 800 m nad poziomem morza, jest tu nieco ch?odniej ni? w innych miastach, które odwiedzili?my (?rednia temperatura latem to 33 stopnie, w Damaszku 40 stopni).

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi ?ladami Stasia i Nel Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi   Pozostałe...
Tego autora: Chiny on-line Notatki z Iranu Iran. Migawki   Pozostałe...

Opracowanie: Pawe? Manczyk

Autor zaprasza na stronę: http://www.paul.z.pl
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-03-20