Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Syria - wskazówki praktyczne
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Do Syrii najlepiej wybiera? si? od kwietnia do czerwca i od wrze?nia do ko?ca pa?dziernika, gdy temperatury s? zno?ne, a i turystów mniej.

Dojazd

Najtaniej z Polski, bezpo?rednio do Damaszku mo?na lecie? "Malevem" za ok. 440 USD w obie strony. Drugi wariant to samolot do Stambu?u (300 USD w obie strony), dalej nocnym autobusem (ok.12 godz.) do Antakji za 15 USD. My wybrali?my najta?szy, ale najciekawszy wariant podró?y. Najpierw autobus Katowice-Stambu?, od 30 do 35 godz. jazdy za 500 z? (w obie strony), dalej tak?e autobusami, zwiedzaj?c po drodze przepi?kn? Kapadocj? w centralnej Turcji.

Hotele

Tanie od 2 USD do 5 USD od osoby. Od paskudnych (uwaga na "Ancient Rooms" w Damaszku, gdzie mo?e was skierowa? obs?uga "Al-Rabji", je?li tam b?dzie komplet) do naprawd? dobrych, jak "Cairo Hotel" w Hamie.

Jedzenie

Jest pyszne, cho? t?uste (na stolikach zawsze mo?na znale?? li?cie ?wie?ej mi?ty na "deser") i bardzo tanie. Radzimy odwiedza? te miejsca, gdzie jadaj? miejscowi, kucharz naprawd? b?dzie si? stara? widz?c go?ci z Europy. Ceny obiadu od 3 USD do 6 USD (najdro?ej za ryby i piwo w Damaszku). Raj dla wegetarian (falafel za jedyne 0,20 USD) . Polecamy tak?e sokopijalnie niedaleko wie?y zegarowej w Aleppo, gdzie mo?na spróbowa? soków i koktajli ze wszystkich owoców, jakie oferuje ta strefa klimatyczna (koktajl wieloowocowy i zapiekanka z owczym serem 1 USD).

Zdj?cia

Radzimy tak?e kupowa? filmy fotograficzne i wykonywa? odbitki na miejscu. W firmowym Kodaku ceny ok. 50% ni?sze ni? w Polsce (polecamy zak?ad Kodaka w Hamie, obok hotelu "Cairo").

Zni?ki

Podstaw? w Syrii jest legitymacja studencka lub cokolwiek, co by j? przypomina?o (np. Euro 26). Dzi?ki temu wej?cia do muzeów taniej? z 6 USD do 0,5 USD(!).

Pieni?dze

Kurs z czerwca 1998 (inflacja minimalna) - oficjalny 12 Syrian Pounds = 1 USD Commercial Bank of Syria 1 USD = 48 SP, na czarnym rynku 1 USD = 50 SP. Kurs funta syryjskiego (oficjalny) podaje w tabeli walut "Rzeczpospolita".

Do tych wszystkich kosztów nale?y doda? op?aty za wizy: syryjska 30 USD (ambasada w Warszawie, nie trzeba jecha?, za?atwiaj? niektóre biura podró?y), przed?u?enie w Syrii 3 USD (radzimy zabra? kilka zdj??), wizy tureckie bez problemu otrzymamy na granicy - 10 USD przy wje?dzie z Bu?garii i 12 USD przy powrocie z Syrii. K?opoty z wjazdem do Syrii mog? mie? osoby maj?ce w paszporcie wiz? Izraela.

Ubezpieczenie

Nie zapominajcie o ubezpieczeniu! Ubezpieczenie przy wyje?dzie w tamte rejony nie jest drogie, w zesz?ym roku ok. 65 z? na miesi?c. Na pocieszenie mo?na doda?, ?e spotkali?my Australijczyka, który trafi? do syryjskiego szpitala i bardzo sobie chwali? opiek? lekarsk?, a tak?e to, ?e nikt nie za??da? od niego op?at.

Bezpiecze?stwo

Syria jest naprawd? bezpiecznym krajem!

Przewodniki

W czasie podró?y korzystali?my z "Jordan & Syria - travel survival kit" - niezast?pionego wydawnictwa Lonely Planet.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Gor?czka arabskiej nocy, czyli clubbing w Damaszku Podpatrywanie Bliskiego Wschodu Przez Bliski Wschód   Pozostałe...
Tych autorów: Salam Allejkum - Syria

Opracowanie: Magdalena Cha?ka, Jakub Oczkowicz
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-08-15