Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Na desce z Elbrusu - kilka rad i sprawdzonych patentów
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Na snowboard niekoniecznie trzeba jecha? tam, gdzie wszyscy. Poni?ej zamieszczamy gar?? informacji o tym, jak radzi? sobie z desk? w Kaukazie.

zjazd z gornej stacji krzesel 3800 m
Podstaw? wjazdu do Federacji Rosyjskiej jest wiza AB. Za?atwia si? j? w prosty sposób. Otó? nale?y na firmowy papierze napisa?, ?e firma taka a taka deleguje nas w celu takim a takim, w okresie tym i tym, do interesuj?cego nas miasta. Oczywi?cie, cel nie mo?e by? turystyczny, ale np. handlowy (rozmowy handlowe, kontrakt itp.) Na dole piecz?? i podpis. Z tym nale?y uda? si? do wydzia?u paszportowego Urz?du Wojewódzkiego, gdzie znudzona pani od r?ki przystawi w?a?nie ow? magiczn? piecz?? AB.

Jedyn? walut?, jaka wam si? przyda, s? dolary, wa?ne, by by?y one wydane po 1991 roku.

Ceny obowi?zuj?ce w Terskole w sezonie 2000-2001 to:
- ca?odniowy skipass (po rosyjsku abonament) kosztuje 180 rubli,
- nocleg (targowa? si?) w komfortowej kwaterze - 100 rubli od osoby za dob?,
- nocleg w Priucie 11 - równie? 100 rubli,
- jednorazowy wyjazd ratrakiem do Ska? Pastuchowa (4600 m) - 300 rubli,
- piwo w knajpie (polecam Ba?tika nr 3) - 20 rubli,
- nale?niki (hriszcziny) - 10 rubli na dole, 30 rubli u góry,
- chleb - 6 rubli,
- zupka chi?ska (instant) - 3 ruble,
- 1 godz. gry w ping-ponga - 30 rubli,
- 1 godz. p?ywania w basenie - 50 rubli.

Na miejscu nie ma wypo?yczalni sprz?tu narciarskiego ani ?adnych ski-servisów, wi?c we w?asnym interesie nale?y mie? sprz?t odpowiednio przygotowany do jazdy.

W Terskole nie ma zasi?gu sieci telefonii komórkowej, ewentualny telefon lub SMS mo?ecie wys?a? dopiero w Mineralnych Wodach.

Jedyne miejsca, gdzie s? czynne wyci?gi, to w?a?nie Elbrus i góra Czegiet, która jest w bliskim s?siedztwie, aczkolwiek s? tam o wiele gorsze warunki do jazdy.

Na Elbrusie wyci?g i kolej gondolowa s? czynne (kwiecie? - maj) w godzinach 9.00-17.00.

Z tego, co dowiedzieli?my si? na miejscu, najlepsze warunki do je?d?enia panuj? w okresie stycze?-marzec, wtedy te? jest najwi?kszy t?ok. Podczas naszego pobytu czekali?my w kolejkach do wyci?gów od 5 do 15 min.

Ca?kowity koszt wyjazdu wyniós? mnie ok. 1200 z? (6 dni podró?y w obie strony + 5 dni pobytu na miejscu), przy czym koszty te spad?yby do oko?o 1000 z?, gdyby zamiast dwóch osób jecha?y 4.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Pod syberyjskim s?o?cem Azja - relacja Autostopem przez Rosj?   Pozostałe...
Tego autora: Afryka Wschodnia Na desce z Elbrusu Damaszek   Pozostałe...

Opracowanie: Krzysztof Byrski

Autor zaprasza na stronę: http://www.dycha.siec2000.pl/
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-08-20