Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Koh Chang
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tajlandia to kraj ciep?a, s?oni, pi?knych ?wi?ty? buddyjskich... Spotyka?em si? tam z powszechn? serdeczno?ci?, objawiaj?ca si? cho?by w ?piewnym i niespiesznym "How are you~u?" w hotelu, odwzajemnionych u?miechach, niespodziewanym pocz?stunkiem jakim? owocem. Czu?em atmosfer? luzu, braku presji. Przecie? nie ma potrzeby si? spieszy?, dzieli? czas, przyk?ada? zbyt du?ej wagi do planowania. W licznych kapliczkach dla g?odnych duchów zostawiano jedzenie, picie, kwiaty. Dbano o to. Na ulicach mo?na spotka? "dziadostwo", ubóstwo, ale ?wi?tynie i wszelkie miejsca religijne s? zadbane. Podobnie mo?na odczu? szacunek dla króla, tradycji.

To jest kraj, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie. S? typowo turystyczne miejsca z luksusowymi hotelami, nocn? rozrywk? i mo?liwo?ci? przeró?nych wycieczek i pokazów (wiele zwi?zanych ze s?oniami czy np. pe?en wdzi?ku, gracji ruchów pokaz ta?ca). S? równie? tereny dziewicze, gdzie mo?na spotka? samotno?? i cisz?. Do tych ostatnich miejsc zaliczy?bym wysp? Koh Chang znajduj?c? si? niedaleko Kambod?y. To druga co do wielko?ci wyspa Tajlandii o powierzchni 429 km kw. Od Pattaya do miejsca, gdzie kursowa? prom, jedzie si? busikiem oko?o 4 godzin. Po dop?yni?ciu na wysp? mo?na za?adowa? si? do jednej z terenowych taksówek i pojecha? drog? wzd?u? brzegu. Po drodze mija?o si? kolejne kurorty - najpierw te bardziej skomercjalizowane, wida? by?o bazary, ale pó?niej robi?o si? coraz ciszej i lu?niej. Nie tylko wokó?, bo i na platformie jeepa zostawa?o coraz mniej ludzi. Mia?em map? i intuicyjnie wybra?em jeden z ostatnich o?rodków na wyspie - Kai Bae Beach. Intuicja mnie nie zawiod?a...

Tu? po przybyciu na wysp?. Taksówki czekaj?.

Tu? po przybyciu na wysp?. Taksówki czekaj?.

W kurorcie Kai-Bae Beach

W kurorcie Kai-Bae Beach

Mo?na by?o zamieszka? np. w takim domku

Mo?na by?o zamieszka? np. w takim domku

 1 2 3 4 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Tajlandia, Laos, Kambod?a Azja - relacja Kambod?a   Pozostałe...
Tego autora: Melbourne i okolice

Zdj?cia: Krzysztof Porze?y?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-12-08