Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
W maju u Hucu?ów
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

01.05.2004

Wstajemy o 7 i powoli si? zbieramy. Dzi?ki uczynno?ci Jury mamy minibus na 11 pod Zaro?lakiem, który pocz?tkowo mia? nas zawie?? jedynie do Worochty. Tam jednak szybko si? orientujemy, ?e poci?g do Lwowa odje?d?a dopiero oko?o 18, co nam nie odpowiada, jako ?e wi?kszo?? z nas musi si? zameldowa? nast?pnego dnia w Polsce. Z konieczno?ci grzejemy tym samym busem do Iwano-Frankijska, gdzie notabene w 1939 roku urodzi? si? nasz Jura. Wtedy to by? jeszcze Stanis?awów, -co oznacza, ?e Jura urodzi? si? w Polsce, w II RP. Szybko i sprawnie, p?ac?c 150 hr za bus, dotarli?my z Zaro?laka do Iwano-Frankijska. Tu szybki hot dog i za 10 hr "trz?siemy si?" do Lwowa.. Od razu ?apiemy bus do granicy za 7 hr. I niepowodzenie - przej?cie graniczne dla pieszych zamkni?te w godz. 20 - 8 czasu ukrai?skiego. Zaraz potem kolejna wpadka. Zamiast rozbi? si? na jakim? podwórku za niewielk? op?at? czy te? gdziekolwiek indziej w pobli?u wschodnich rubie?y III RP, dali?my si? wrobi? kierowcy minibusa (znowu!!!). Zapewnia?, ?e niedaleko znajomy ma kwater?, wi?c przenocujemy tam, a on rano jedzie do Krakowa i dalej do Warszawy to nas we?mie.

Rozwi?zanie optymistyczne, ale oczywi?cie dla pewno?ci pytamy, ile za to chce. W odpowiedzi us?yszeli?my, ?e nie ma mowy o pieni?dzach i jako? si? dogadamy... Pó?niej nie by?o ju? tak fajnie...Wydumana kwatera okaza?a si? by? po?o?ona pod samym Lwowem. Szefa gdzie? wywia?o, tak?e koniec ko?ców spali?my na ziemi, galicyjskiej wschodniej zreszt?, bo razem z szefem ponios?o te? klucze.

02.05.2004

Rano o 5 mia? po nas przyj?? nasz kierowca. Nie przyszed?. Mam wra?enie, ?e jego wczorajsza bezinteresowno?? wynika?a z pewnych oczekiwa? wobec naszej Eli, która go umiej?tnie dnia poprzedniego zakr?ci?a i dzi?ki której wszystko mia?o by? free of charge. Dopiero po godzinie czekania zdo?ali?my z?apa? busa do granicy za 5 hr. Stajemy na polskiej ziemi. Prócz flagi polskiej ?opocze mi t?po nad g?ow? jaka? flaga ze z?otymi gwiazdkami. Festyn jaki czy co? : Koniec imprezy. Czas si? wyspa?.

Informacje praktyczne

Waluta

1 hrywna - oko?o 0,75 z?

Przejazdy

Ograniczony czas nie pozwala? nam na wi?ksze oszcz?dno?ci, tote? cz?sto wynajmowali?my busa, co nam si? op?aca?o, jako ?e by?o nas 9, pó?niej 7 osób.

Przemy?l-Medyka bus - 1z?
Medyka-Lwów bus - 10 hr (za drogo, autobusy za 5 hr albo najta?sza opcja - busem do stacji Mo?ciska II i st?d elektriczk? za 2,45 hr do Lwowa)
Lwów-Ko?omyja poci?g (plackartnyj) - 10 hr
Ko?omyja-Kosów bus - 8 hr/os
Kosów-Dzembronia bus - 16 dol/bus
Dzembronia-Zaro?lak - 100 hr/bus
Zaro?lak-Iwano-Frankijsk - 150 hr/bus
Iwano-Frankijsk-Lwów autobus - 10 hr/os
Lwów-Medyka bus - 7 hr
Pole namiotowe - granica bus - 5 hr

Noclegi

- namioty,
- 2 noclegi na stacji botanicznej nad Zaro?lakiem 10 hr/noc/os,
- 2 hr/os za nocleg na podwórku w Dzembronii.

Mapy, przewodniki

Zdecydowanie najlepsze s? reprinty polskich map przedwojennych WIG - koszt 1 sztuki - 7 z?.

Polecam przewodniki:
"Powroty w Czarnohor?"; - M.Olsza?ski, L.Rymarowicz
"Ukrai?skie Beskidy Wschodnie"; J.Gudowski

Zasi?g sieci telefonicznych

Jedynie w Worochcie i wysoko na grani. We wsiach typu Dzembronia nie ma na co liczy?.

Warunki turystyczne

Dobra pogoda, s?o?ce, w dzie? gor?co, w nocy w górach temperatura niewiele powy?ej zera. Lepiej zabra? ?piwory zimowe. My mieli?my letnie i uda?o nam si? nie zmarzn??. Du?e p?aty ?niegu, momentami po kolana. Sporo nawisów ?nie?nych, ale jedynie na stokach. Szlaki, tak?e na grani g?ównej, prawie bez?nie?ne.

Najbli?szy punkt medyczny

W Worochcie. W Dzembronii mieszka?cy wskazywali na dom obok sklepu Marija, mówi?c i? mieszka tam lekarz. By?o jednak ?wi?to i nikogo nie zastali?my.

WWW

Polecam bardzo stron? www.suputnyk.site.pl - wiele przydatnych informacji o Ukrainie.

Ogólny koszt w z?

66 z? (transport) + 17 z? (noclegi) + 7 z? (mapa) = 90 z?

Razem 90 z? + jad?o i inne wydatki we w?asnym zakresie. W moim przypadku by?o to ok. 220 z? (du?o jem:-) ).


Do początku

Poprzednia strona
 1 2

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek

Opracowanie: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-11-29