Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Zhongguo - czyli Pa?stwo ?rodka
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wielki Budda
Wielki Budda w Leshan mierz?cy 71 metrów, jest najwi?kszym na ?wiecie pos?giem Buddy. Prace nad nim zosta?y rozpocz?te w 713 r. n.e. i trwa?y 90 lat.

Wielki Budda w Leshan
Wielki Budda widziany z rzeki.

Groty Yungang
Groty Yungang w okolicy Datongu stanowi? kompleks sk?adaj?cy si? z 53 jaski? zawieraj?cych w sumie ponad 50 tysi?cy pos?gów. Licz? one ponad 1500 lat i powsta?y za panowania dynastii Wei.

Wisz?cy klasztor
Klasztor Wisz?cy w Powietrzu w okolicach Datongu datowany jest na VI w. n.e. Budynki zbudowane s? z drewna i po??czone korytarzami, mostami i k?adkami. Nie dla ludzi z l?kiem wysoko?ci.

Pagody w Dali
Trzy pagody w Dali zosta?y wzniesione w po?owie IX w. i nale?? do najstarszych zachowanych budowli w po?udniowo-zachodnich Chinach.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5


O tych krajach: Azja - relacja Chi?czycy podpatrywani z roweru Warto si? zorientowa?   Pozostałe...
Tego autora: Zobaczy? Nepal Nepalska przygoda Twarze Nepalu   Pozostałe...

Opracowanie: Piotr Ptak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-11-02