Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kultowa strona ?wiata
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Lepnica bez?odygowa (Silene acaulis)
Ogród jest równie ciekawy jak ca?e jego otoczenie. Jest to jedyna tego typu placówka na ?wiecie, wysuni?ta tak daleko na pó?noc. Zaanga?owany zespó? pracowników pod dowództwem dyrektora G. N. Andreeva prowadzi badania nad aklimatyzacj? ró?nych gatunków ro?lin w specyficznych warunkach tego terenu.

Warunki klimatyczne s? tam rzeczywi?cie trudne. Okres wegetacji trwa 90 dni, dla porównania w Polsce trwa oko?o 200 dni. W 1997 r. ?nieg w Kirowsku znikn?? 23 czerwca, a w górach 1 lipca. Ostatni przymrozek wyst?pi? 13 lipca, a pierwszy 25 lipca. Ro?liny maj? wi?c niewiele czasu, musz? bardzo szybko wykie?kowa?, zakwitn?? i wyda? nasiona. Dlatego ogród przez krótki czas wygl?da kwitn?co, gdy? wszystkie ro?liny kwitn? jednocze?nie.

Masyw Vud'javrcorr
Nasz pobyt na dalekiej pó?nocy Rosji trwa? tylko 9 dni, ale w tym czasie weszli?my na trzy masywy górskie: Kukisvumcorr, Vud'javrcorr, Poacvumcorr. Pokonali?my dwie prze??cze: Geografów i Ramzaja. Przeszli?my du?? cz??? doliny Kukisvum. Zgromadzili?my wiele trofeów w postaci ciekawych minera?ów i ro?lin, które wzbogaci?y nasz ogród w Powsinie, ale najwa?niejsze, ?e poznali?my fascynuj?cych ludzi i cudowne miejsca, które na zawsze zostan? w naszej pami?ci, bo Pó?noc to nie tylko strona ?wiata, Pó?noc to kult.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Pod syberyjskim s?o?cem Azja - relacja Autostopem przez Rosj?   Pozostałe...
Tych autorów: Kultowa strona ?wiata Napal si? na Nepal

Tekst: Anna Gasek
Zdj?cia: Jolanta Podlasiak, Wies?aw Gawry? "Pan Szef"
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-04-01