Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Nieweso?o te? jest na pó?nocy Gruzji. Jedyne przej?cie drogowe z Rosj? (tzw. Droga Wojenna) z Tbilisi do W?adykaukazu wiedzie przez Oseti? Po?udniow?. Jej pó?nocna cz??? nale?y do Rosji. Zaraz po obaleniu Szewardnadze w?adze gruzi?skiej Osetii zapowiedzia?y po??czenie si? z pó?nocnym regionem i przy??czenie do Rosji. Mimo ?e oczywi?cie tak si? nie sta?o, osetyjskie patrole "graniczne" stoj? ju? na granicy Osetii, a nie granicy pa?stwowej. To pewien problem, bo wed?ug pograniczników ka?dy, kto przekroczy t? granic?, jest ju? w Rosji, czego nie uznaje ani Moskwa, ani tym bardziej Tbilisi. A piecz?tek w paszporcie przybywa...

Co wi?cej, oficjalne przej?cie graniczne dost?pne jest wy??cznie dla Rosjan i Gruzinów, Polak mo?e albo odlecie? samolotem z Tbilisi, albo odp?yn?? promem z Suchumi, Batumi lub Poti, portów le??cych nad Morzem Czarnym (do Soczi, a w lecie tak?e na Krym, do Bu?garii i Rumunii). Dla wielbicieli hardcore`u pozostaje jeszcze W?wóz Pankisski, w którym swoje bazy maj? czecze?scy partyzanci (po drugiej stronie wychodzi si? w okolicach czecze?skiego Aczchoj-Martanu).

Tbilisi i powrót

W samym Tbilisi trudno o dobry tani hotel. Mimo ?e ?rednia p?aca nie przekracza tu 30 USD, za dob? w przeci?tnym hotelu ??daj? 50 USD. Wystarczy jednak wyjecha? poza miasto, np. do Rustawi, a za miejsce w przyzwoitym pensjonacie p?aci si? ju? tylko 15 USD. W samej stolicy warto odwiedzi? polsk? ambasad? oraz Klub Polski, miejsce spotka? Polonii. Czasem to jedyne miejsca, gdzie mo?na z?apa? kontakt i skorzysta? z bezpiecznego i darmowego, pojedynczego noclegu.

Z powodu tego, ?e Rosjanie za??dali wi?cej pieni?dzy za wiz?, ni? mia?em na powrót, musia?em wraca? t? sam? drog?. Ceny w drug? stron? s? podobne: z dwoma wyj?tkami. Autokar ze Stambu?u do Bukaresztu kosztuje nie mniej ni? 30 USD (zatrzymuje si? na dalekich przedmie?ciach rumu?skiej stolicy, od razu doliczcie sobie koszt taksówki do centrum, mnie skasowano na 10 USD) i po??czenie z Suczawy do Przemy?la, o czym pisa?em wy?ej - cena niemal dwukrotnie wy?sza ni? w odwrotnym kierunku.

Nie op?aca si? te? jecha? poci?giem z Bukaresztu do Suczawy. Bilet kosztuje co najmniej 400 tys. lei, podczas gdy autokar (jad? cztery dziennie) - 250 tys.

Ceny

- 1 USD - ok. 33 tys. lei, ok. 1,4 mln lir,
- ca?kowity koszt przejazdu Przemy?l-Stambu? - ok. 210 z?
- wizy turecka i gruzi?ska - 40 USD


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi W krainie Draculi   Pozostałe...

Tekst: Marek Berowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-01-22