Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Wyspy Wschodnich Karaibów
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Albert Lawrence - najlepszy przewodnik na Dominice
Nazwa Ma?e Antyle nie ka?demu od razu mówi, o co chodzi i gdzie to "co?" si? znajduje. Trudno przecie? odgadn??, ?e pod t? nieco szydercz? nazw? kryje si? d?ugi ?a?cuch kilkudziesi?ciu pi?knych wysp, oddzielaj?cych od wschodu Morze Karaibskie od Atlantyku. Dlatego te? osobi?cie wol? du?o bardziej eleganck? i adekwatn? nazw? tych wysp - Wschodnie Karaiby. Prawda, ?e brzmi lepiej?

W przeciwie?stwie do Wielkich Antyli (przede wszystkim Kuba, Jamajka, Puerto Rico i Hispaniola, a na niej Dominikana i Haiti), Ma?e Antyle - o przepraszam, Wschodnie Karaiby - to wyspy raczej niedu?e, a niekiedy tak ma?e, ?e mo?na je obej?? w jeden dzie?. Dzi?ki temu w czasie dobrze zorganizowanego wyjazdu mo?na odwiedzi? spor? ich cz???, cho? nie ma co liczy? na to, ?e uda si? zawita? na wszystkie wyspy. No, chyba ?e kto? wyjedzie tam na kilka miesi?cy. Niestety, nie nale?ymy do osób, które mog? sobie pozwoli? na tak d?ugi urlop, wi?c na prze?omie stycznia i lutego 2003 r. udali?my si? w tamtym kierunku tylko na dwa tygodnie. Oto kilka s?ów na temat tego wyjazdu...

Jedna z zatok Dominiki
Od pó?nocy ?a?cuch wysp wschodniokaraibskich tworz?: Anguila, St. Martin, St. Berthelemy, Saba, St. Eustatius, St. Kitts i Nevis, Antigua i Barbuda, Montserrat, Gwadelupa, Dominika, Martynika, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny, Barbados, Grenada, Trynidad i Tobago. W trakcie naszego wyjazdu dotarli?my tylko do kilku wysp znajduj?cych si? w po?udniowej cz??ci ?a?cucha. Zacz?li?my od Martyniki, potem by?a Dominika, z której udali?my si? na znajduj?c? si? w pobli?u Gwadelupy wysp? Terre-de-Haut, nast?pna w kolejno?ci by?a nale??ca do Grenadyn malutka Mayreau oraz St. Lucia.

Wodospady s? jedn? z wielu atrakcji Dominiki
Naszym ?rodkiem transportu mi?dzy wyspami, a tak?e baz? noclegow? by? jacht. Pomy?licie pewnie, ?e w zwi?zku z tym wyjazd musia? by? strasznie drogi, ale uwierzcie mi, ?e jak na tak odleg?e i pi?kne miejsce, koszty, jakie ponie?li?my, nie by?y wygórowane. Szczegó?y podaj? pod koniec relacji, w cz??ci zawieraj?cej kilka informacji praktycznych. Je?li s?dzicie, ?e jeste?my wytrawnymi ?eglarzami, równie? si? mylicie - p?ywanie jachtem pomi?dzy Wyspami Karaibskimi (i nie tylko) nie musi si? wi?za? z posiadaniem jakichkolwiek uprawnie? ?eglarskich. Wystarczy bowiem wyczarterowa? jacht ze skipperem i mamy problem z g?owy.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Tego autora: Tobago Tobago. Na peryferiach Morza Karaibskiego

Opracowanie: Bartek Skotak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-06-16