Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Sprawozdanie robocze z podró?y do Iranu
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

29. Chwila w Londynie

W ten sposób uda?o mi si? wróci? do punktu wyj?cia. Troch? jeszcze zwiedza?em Londyn, ale niewiele, bo drogo. Po nast?pnych kilku godzinach znalaz?em si? w Winnipegu, gdzie te? s? dwa schroniska. Jakby tu kogo? przygna?o, to s?u?? jako przewodnik. Tym samym ko?cz? moje Sprawozdanie Robocze z podró?y do Iranu, zawiadamiaj?c jednocze?nie, ?e jest to próba przed Sprawozdaniem Artystycznym, które chcia?bym wyda? w formie ksi??ki, mo?e tak?e po angielsku, i na pewno ze zdj?ciami. Chcia?bym zawrze? w niej raczej moje osobiste wra?enia, rozmowy z napotkanymi lud?mi i opisy miejsc, które zwiedzi?em, pomin? natomiast - zamieszczone na TRAMPIE - informacje turystyczne. Wszystkim, którzy mieli cierpliwo?? doczyta? do ko?ca, serdecznie dzi?kuj?, a szczególnie tym, którzy przys?ali mi swoje uwagi i opinie o tym tek?cie.


Do początku

Poprzednia strona
 ...22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Z Teheranu do Afganistanu   Pozostałe...
Tego autora: Alaska '98 Opowie?ci o Meksyku

Opracowanie: Adam Ma?kowiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-07-11