Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Newport-Bermuda Race 2002 - "Class Afloat" razem po 19 latach
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Czerwiec 2002 roku da? mi dawno oczekiwan? okazj? pop?ywania w dobrym towarzystwie i ze smaczkiem. Towarzystwo stanowili moi koledzy sprzed lat z Pogorii, na której sp?dzili?my razem 9 miesi?cy w rejsie pierwszej "Szko?y pod ?aglami" do Indii i dooko?a Afryki, a "smaczek" - udzia? w jednych z ciekawszych pod wzgl?dem nawigacyjnym regat na ?wiecie - Newport-Bermuda. Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki pami?ci Krzy?ka Grubeckiego, który mieszkaj?c od 10 lat w Nowym Jorku dorobi? si? zadbanego Jeanneau 44 i nie zapomnia? o kolegach z Polski.

I tak 9 czerwca spotkali?my si? na pok?adzie Inessy II równie? z bli?niakami Piotrem i Micha?em Malickimi. W mi?dzyczasie Piotrek zosta? wzi?tym stomatologiem, a Micha? zawzi?tym prokuratorem. Oprócz nas na Inessie znale?li si? te? ?eglarze polonijni - Wes ?liwowski, Andy Palowski, S?awek Bartosik i Darek Chludzynski.

Do Newport, miejsca startu regat, dotarli?my po kilkunastogodzinnej nocnej ?egludze z Nowego Jorku. Dope?nili?my formalno?ci zg?oszeniowych i spotkali?my si? z Richardem Konkolskim. Przedyskutowali?my wspólnie wyszukane przez Richarda w Internecie aktualne mapy pr?du zatokowego i omówili?my taktyk?. Zaplanowan? i wykonan? tras? rejsu przedstawia mapa termiczna pó?nocnego Atlantyku z tego okresu. Tras? zaplanowali?my raczej pod k?tem pr?dów, a korzystne wiatry pozwoli?y wykona? j? w 100%.

 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Opracowanie: Marek Górniak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2002-10-14