Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kanion rzeki Atuel
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Rzeka Atuel p?ynie w po?udniowej cz??ci prowincji Mendoza., krainie przedsionku Patagonii. To jeszcze nie jest Patagonia - ale klimat, krajobraz i pustkowia s? ju? patago?skie.

Rzeka wyp?ywa ze ?nie?nych Andów, spod El Sosneado (5189 m), po czym ginie w bagnach na pustyni prowincji La Pampa. Nie wpada do innej rzeki, nigdy nie dociera do Atlantyku. 70 km przed miasteczkiem San Rafael rzeka p?ynie g??bokim skalistym kanionem. I ten fragment rzeki jest rajem dla turystów, poszukuj?cych wra?e? i przygód. Na tym krótkim odcinku znajdziecie kolorowe i fantastyczne ska?y, pustynie, spienion? górsk? rzek? oraz pe?ne fiordów, wysp i skalistych zakamarków jezioro Valle Grande. Jezioro, które powsta?o ze spi?trzenia rzeki zapor? wodn?. Zatrzymana rzeka zala?a ma?? sie? skalistych i bocznych kanionów, które ogl?da? mo?na dzi?ki temu z wody. Do tego - jest to pusty labirynt. Rzadko kiedy mo?na spotka? tam innych turystów, Atuel nie jest znany szerokiej turystycznej publiczno?ci.

Jest to znakomite miejsce na aktywne wakacje: na w?drowanie po?ród fantastycznych ska?, na wodn? w?ócz?g? po zakamarkach jeziora Valle Grande, no i wreszcie na rafting po bia?ych wodach rzeki Atuel poni?ej zapory.

Ponadto okolice San Rafael s?yn? z owoców i produkcji win. Woda z rzeki rozprowadzona jest kana?ami nawadniaj?cymi i dzi?ki temu San Rafael jest otoczone plantacjami winogron, moreli, brzoskwi? i pelones. Owoców jest tam w bród, a winogrona s? wielkie jak ?liwki! Znajdziecie tam te? dziesi?tki malowniczych bodegas, ma?ych wytworni win. Co rozwi?zuje problem, co robi? wieczorami, po ci??kim dniu sp?dzonym w pó?pustynnym kanionie rzeki Atuel. I co - przy okazji - znakomicie regeneruje si?y. Nie mo?e istnie? nic lepszego ni? noc przy winie i z pieczonym, asado, czyli jagni?ciem - w rolach g?ównych! Wielki ruch turystyczny Argentyny k??bi si? w Iguacu i w s?ynnych centrach Patagonii, a skromny Atuel pozostaje daleko na uboczu tych masowych w?drówek. Na szcz??cie - bo dzi?ki temu mo?ecie by? tam sami, nie widzie? drugiego cz?owieka godzinami. Co jest równie? atrakcj? kanionu rzeki Atuel, niedaleko San Rafael. Czarodziejskiej i fascynuj?cej krainy, przedsionka Patagonii.

Widok na  kanion rzeki Atuel z góry

Widok na kanion rzeki Atuel z góry

Dojazd do Atuel - suche koryto rzeki, s?upek pokazuje g??boko?? w przypadku gdy rzeka pe?na jest wody

Dojazd do Atuel - suche koryto rzeki, s?upek pokazuje g??boko?? w przypadku gdy rzeka pe?na jest wody

Jezioro Valle Grande - powsta?o w wyniku spi?trzenia rzeki Atuel

Jezioro Valle Grande - powsta?o w wyniku spi?trzenia rzeki Atuel

Jedno z ramion Valle Grande

Jedno z ramion Valle Grande

 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Argentyna - 7 cudów natury Patagonia - kraina gór i wiatrów Parana - fragment z ?ycia Wielkiej Rzeki   Pozostałe...
Tych autorów: Parana - fragment z ?ycia Wielkiej Rzeki Zima w lipcu... czyli Ziemia Ognista Droga do Susques   Pozostałe...

Tekst i zdj?cia: Hanna i Jerzy Sosi?scy
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2004-09-22