Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Malta
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Wybrze?e klifowe
Malta niew?tpliwie jest do?? egzotyczna jak na warunki europejskie. Stanowi po??czenie - do?? udane - tego, co w?oskie i angielskie, z akcentami azjatyckimi. Przyci?ga olbrzymi? ilo?ci? zabytków - od najstarszych, maj?cych oko?o 7000 lat, do tych z ostatniego wieku. S?owem, miejsce godne odwiedzenia, zw?aszcza gdy nie mamy pomys?u, jak sp?dzi? wolny tydzie? w maju. Maj to zreszt? dobry okres na zwiedzanie Malty, poniewa? pogoda jest bardzo ?adna, ale jeszcze nie upalna, ma?o turystów, a co za tym idzie - ni?sze ceny. Bywa?o, ?e jako jedyny zwiedza?em te mniej popularne miejsca. Generalnie na Malcie poza miastami prawie nie wida? ludzi, wszyscy siedz? w domach albo jad? samochodem, wi?c czasami nie ma nawet kogo zapyta? o drog?.

Warto te? powiedzie? dwa s?owa o komunikacji na wyspach. Plan z trasami autobusów mo?na znale?? w informacji na lotnisku. Kursuj? prawie wsz?dzie, a podró? po wyspie najlepiej zacz?? z g?ównego terminalu autobusowego w Valetcie. St?d mo?na si? dosta? w ka?dy zak?tek, natomiast poruszanie si? mi?dzy innymi miejscowo?ciami jest raczej nie?atwe. Ale poniewa? Malta nie jest wysp? wielk?, je?eli chcecie dosta? si? do s?siedniej miejscowo?ci, najlepiej zrobi? sobie spacer. W promieniu 30-45 minut drogi zawsze znajdzie si? jaki? zabytek, który warto zwiedzi?. Do ka?dej miejscowo?ci dochodzi najcz??ciej jedna linia autobusowa, czasami wi?cej - wi?c raczej nie mo?na si? pomyli?.

Kaktusopodobna ro?linka w jednym z wielu parków w okolicach Valetty
Wiele do ?yczenia pozostawia organizacja ruchu i oznakowanie przystanków. Autobusy zatrzymuj? si? TYLKO na ??danie. Jak nie poci?gniesz za sznurek lub nie wci?niesz guziczka, autobus si? nie zatrzyma. Najlepsz? metod? jest jechanie do najdalej wysuni?tej miejscowo?ci, któr? zaplanowali?my tego dnia zwiedzi?. Zazwyczaj jest to ostatni przystanek i wszyscy wychodz?. Wracaj?c spacerkiem, ogl?dajcie to, co jest do obejrzenia po drodze, a gdy ju? b?dziecie mieli do??, wystarczy z?apa? autobus wracaj?cy do Valetty. ?eby si? zatrzyma?, trzeba pomacha?, sama obecno?? na przystanku to, niestety, za ma?o :-). Bilety kupuje si? u kierowcy, wi?c dobrze mie? drobne.

Wszelkie informacje na temat chyba wszystkiego, co jest do zobaczenia na Malcie, mo?na uzyska? w informacji turystycznej na lotnisku. Naprawd? by?em pod wra?eniem ilo?ci folderów wydanych w kilku j?zykach.

Morze w maju jest ju? bardzo ciep?e, ale nie widzia?em nikogo, kto by si? k?pa?. Ma?o piaszczystych pla? i kamieniste wybrze?e sprawiaj?, ?e trzeba si? naszuka? fajnego miejsca, ?eby pop?ywa?. Ale przecie? jak kto? chce mie? pla?e, to raczej wybiera si? w inne rejony Morza ?rodziemnego.

Okno z widokiem na zatok? - niestety, nie mo?na wynaj?? pokoju z tym widokiem, zosta?a tylko ?ciana
Ceny jak w Polsce: jedzenie w knajpie od 20 do 50 z?, ma?e piwo od 5 do 8 z?, butelka wina od 5 do 20 z?. Za jednoosobowy pokoik w 3 klasy guesthous'ie ze "?niadaniem kontynentalnym" (czyli tylko chleb, d?em, mas?o i kawa lub herbata) - 55 z?. Sporo niedrogich hotelików jest w Valetcie na uliczce ?w. Urszuli, niektóre z ?adnym widokiem na Wielk? Zatok?. Ja mieszka?em w Midlandzie, prowadzonym przez kilka pa?. Mi?e i czyste miejsce, ale mia?em niefart - dosta?em pokój, w którego otworze wentylacyjnym mieszka?o ptactwo. O 6 rano nie mog?em ju? spa?, a? do czasu, gdy przypomnia?em sobie o zatyczkach do uszu. Zatyczki generalnie polecam, bo je?eli nie ptactwo, to na pewno obudz? was dzwony jednego z setek ko?cio?ów, a na 100% który? z nich b?dzie w?a?nie za rogiem. W pobli?u jest te? market, gdzie mo?na kupi? niedrogo jakie? pami?tki (raczej cepelia) lub ciuchy, je?eli na przyk?ad, tak jak ja, zapomnicie krótkich spodenek. Przydaje si? legitymacja studencka. Dzi?ki niej cz?sto mo?na wej?? za darmo do niektórych zabytków albo zaoszcz?dzi? 20 z?. Ceny wst?pu wahaj? si? od 5 do 40 z?. Ta ostatnia dotyczy normalnego biletu do studia filmowego - szczerze mówi?c, nie polecam - ma?e i nudne. Najcz??ciej bilety kosztuj? 10 - 20 z?.

Typowa klaustrofobiczna uliczka na Malcie
Dla kogo Malta? Je?eli interesuj? ci? zabytki i historia, masz ochot? odpocz?? od zgie?ku wielkiego miasta i nie masz zamiaru sma?y? si? na zat?oczonych pla?ach, to Malta powinna ci si? spodoba?. Przypuszczam, ?e w szczycie sezonu moje przekonanie o spokoju na wyspie mog?oby zosta? podwa?one, ale kto normalny pcha si? gdziekolwiek w sezonie...

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Malta Malta
Tego autora: Przez Australi? do Góry Ko?ciuszki Z do?u globu - Park Lemington

Opracowanie: Marek Trojanowski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-06-12