Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilka rad dla wybieraj?cych si? do Turcji
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Kilka s?ów o tym, co warto zabra? z Polski, a w?a?ciwie czego zabiera? nie nale?y:

Jedzenie w Turcji jest tanie, dlatego puszki mo?na sobie darowa?. Garnków, patelni i butli gazowych te? nie trzeba ze sob? bra?, o ile nie zamierza si? chodzi? po górach i gotowa? samemu. Jedzenie w tureckich lokantisi jest bardzo smaczne i porównywalne w cenie do naszego.

Namiot, ?piwór oraz karimat? te? mo?na zostawi? w Polsce, gdy? w Turcji jest mnóstwo tanich pensjonatów i hoteli (?rednio 6,80 $ za pokój dwuosobowy, przewa?nie z WC i prysznicem), kempingi za? nieliczne i po?o?one z dala od centrum miast. Wyj?tek stanowi Kapadocja, gdzie namiot si? przydaje z racji malowniczego po?o?enia pól namiotowych. Przydaje si? równie? wtedy ?piwór, bo noce w Kapadocji s? ch?odne, nawet w ?rodku lata.

Filmy do aparatów - poza okolicami atrakcji turystycznych - s? w cenie porównywalnej albo wr?cz zaskakuj?co ni?szej od polskiej. Np.: Konica 36/100 kosztowa?a w Stambule równowarto?? 7,80 z?.

P?aszcze przeciwdeszczowe i ciep?e ubrania te? si? raczej nie przydadz?. Jedna bluza i powiedzmy koszula flanelowa w zupe?no?ci wystarczy.

Spr??ynowce, kastety, bro? gazowa lub palna - odnios?em wra?enie, ?e Turcja to kraj pod wieloma wzgl?dami bezpieczniejszy ni? Polska. Poza tym mog? by? problemy na granicy. :-)

Co natomiast WARTO wzi?? ze sob?:

Legitymacj? studenck? ISIC - upowa?nia do korzystania z 30% zni?ki na kolej, czasami równie? udaje si? co? na ni? stargowa? (np.: w biurach przewozowych) (koszt 16 z?).

Legitymacj? zni?kow? GO '25 - upowa?nia do darmowego wst?pu do muzeów i na wykopaliska na terenie ca?ej Turcji . Dodatkowo dostaje si? bezp?atne ubezpieczenie NNW i KL, gwarantowane przez Amplico S.A. (koszt 16 z?, zwraca si? po jednym dniu intensywnego zwiedzania w Stambule).

Przewodnik Lonely Planet "Turkey" w wersji oryginalnej - drogi, ale naprawd? warto go mie?. Nasza polska wersja LP (t?umaczenie, wydawnictwo Pascal) okaza?a si? do bani. Niekompletna - informacje dotyczy?y jedynie Stambu?u, wybrze?a egejskiego i ?ródziemnomorskiego, nic o Kapadocji, nic nawet o stolicy - Ankarze. Przeterminowana - wprawdzie rok wydania 1996, ale informacje w niej zawarte by?y mocno nieaktualne, czego nieraz do?wiadczyli?my na w?asnej skórze. W czasie naszej podro?y wiele razy byli?my zmuszeni uzupe?nia? wiadomo?ci z ksi??ek LP napotkanych ludzi. (koszt ok. 70 z?).

Wielofunkcyjny scyzoryk - wiadomo po co.

Latarka - przydaje si? na kempingach oraz przy myszkowaniu w jaskiniach, pieczarach, tunelach i kominach kapadockich.

Saszetka na dokumenty i pieni?dze do wieszania na szyi.

Sanda?y trekkingowe - ja ich nie mia?em i bardzo tego ?a?owa?em.

1 para d?ugich spodni/d?uga sukienka + chusta na g?ow? - niezb?dne przy zwiedzaniu meczetów.

Drobne upominki dla ludzi, którzy okazali wam bezinteresown? pomoc, np.: breloczki z polskim god?em, naklejki, tego typu duperele... przepraszam. We?cie ich du?o, bo Turcy to naprawd? mili i pomocni ludzie.

Barszcz czerwony w proszku - jak kto? lubi.

Zeszyt - przydaje si? do robienia notatek, jak równie? do prowadzenia konwersacji rebusowej, gdy ani j?zyk, ani r?ce nie wystarczaj?.

Sznurek - tysi?c zastosowa?, przede wszystkim do wieszania wypranych ubra?. W przyp?ywie rozpaczy mo?na te? si? na nim powiesi?...

Dodatkowe uwagi dotycz?ce tego, co WARTO wzi?? ze sob?:

Rozmówki Polsko-Tureckie u?atwiaj? ?ycie (najlepiej przed wyjazdem nauczy? si? paru zwrotów o rodzinie (matka, ojciec, brat, siostra, narzeczeni (hehe), etc.)

?piwór, karimat?, namiot - przydaj? si? nie tylko w Kapadocji: mo?na si? rozbi? pod jakim? zameczkiem, w sadzie (mniam)...

Kart? Visa - w Turcji w ma?ych mie?cinach jest wi?cej sklepów honoruj?cych Vis? i bankomatów ni? w naszej ukochanej stolicy.

Ciep?e ubrania...: zabra?, zabra?, deszczyk te? czasami pada, a je?eli jedziesz w stron? Dogubayazit, Nemrut etc. (jakie? tereny wy?ej po?o?one), to ciep?e rzeczy si? przydadz?, chyba ?e lubisz marzn?? wieczorami...

Jeszcze gar?? uwag:

W Turcji przydaje si? ?piwór je?li mieszka si? w najta?szych miejscach, n?dznych hotelach, na dachach lub w ogrodach. Namiot i karimat? mo?na sobie wtedy darowa?.

Warto wzi?? ze sob? kart? PeKaO S.A. dodawan? do eurokonta - bankomatow? i gwarancyjn? do euroczeków. Dzi?ki znaczkowi EC jest ona akceptowana w prawie wszystkich bankomatach w Turcji, jakie widzieli?my. Pozwala podj?? liry, gdy si? trafia o 3 w nocy do Stambu?u.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Odyseja - 3200 lat pó?niej, czyli rowerem do Troi Przewodnik Tarnów-Przemy?l-Suczawa-Bukareszt-Stambu?-Tbilisi Sam z samym, sob? czyli rowerem przez Turcj?   Pozostałe...
Tych autorów: Turcja i Iran, Pakistan, Indie Turcja. Opowie?? z podró?y

Opracowanie: Bartosz Koz?owski
Cenne uwagi: Tomasz Jerzy Zwierzcho?, Jacek Pliszka
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-10-19