Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Jeszcze kilka rad dla wybieraj?cych do Kenii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Rasowym turystom, lubi?cym surowe warunki, polecam Ma Roche Guest House na Third Parklands Ave; naprzeciwko szpitala Aga Khan - matau z Latema Rd. Pani Roche, z pochodzenia Polka, ma dom w hinduskiej dzielnicy; cho? surowe warunki, to jednak bezpiecznie. Nie warto nosi? zegarka na r?ku - kradn? ciekawym sposobem i zanim si? cz?owiek spostrze?e, z?odziej ucieka z zegarkiem. Pieni?dze równie? nale?y trzyma? g??boko ukryte, z?odzieje zw?aszcza po zmroku wyrywaj? portfele wraz z kieszeniami i uciekaj? tak szybko, ?e nawet nie zd??y si? pomy?le? o tym, ?eby ruszy? w po?cig. Na rzadziej odwiedzanej przez turystów prowincji jest znacznie bezpieczniej. Ogólnie nie jest jednak tak ?le - przy zachowaniu pewnej ostro?no?ci mo?na si? w Kenii czu? nie mniej bezpiecznie ni? w Polsce, tym bardziej ?e ludzie s? tu niezwykle sympatyczni.

Warto zabra? d?ugopisy (takie pstrykane), które przydadz? si? do rozdawania zw?aszcza w kenijskich wioskach. Bardzo przydaje si? karta Visa, banki s? w ka?dym miasteczku. Nie polecam ?ci?gania pieni?dzy z Polski przez tamtejsze banki. My?my próbowali. Pieni?dze mia?y by? po tygodniu, dosz?y po 1,5 miesi?ca, gdy byli?my ju? w Polsce. Trzeba pami?ta? o tym, ?eby si? wsz?dzie targowa?, nawet w sklepach (nie dotyczy marketów) - cen? mo?na zbi? nawet 10-krotnie.

Najtaniej przenocowa? w rejonie Masai Mara u Masajów. Za niewielk? op?at? wska?? miejsce, gdzie mo?na rozbi? namioty, nanios? drewna i b?d? czuwa? w nocy (dotyczy tych, którzy organizuj? sobie safari samodzielnie, wypo?yczaj?c samochód).

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Droga przez malari? Afryka Wschodnia Ostatnie wielkie safari XX wieku   Pozostałe...

Opracowanie: Roman Wola?czyk
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-08-01