Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Trzy godziny na Gibraltarze
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Gibraltar jest jednym z punktów spornych Europy bez granic. Reklamuj? go Hiszpanie, nie chc? z niego zrezygnowa? Brytyjczycy, a sami gibralare?os uwa?aj? si? za pa?stwo samorz?dne i prosz? o niepodleg?o??. W Gibraltarze mieszka 30 tys. ludzi. Nieznane jest bezrobocie i przest?pczo??: samochodów pozostawionych na ulicy nie trzeba zamyka?. Gibraltarczycy utrzymuj? si? z obs?ugi licznych turystów, przede wszystkim wypoczywaj?cych na pobliskim Costa del Sol Niemców i Anglików. Ci ostatni z dum? przyje?d?aj? zwiedza? jedn? z ostatnich pere? Korony Brytyjskiej.

Czuj? si? tu jak u siebie: mieszka?cy "Ska?y" mówi? po angielsku perfekcyjnie. Jest to j?zyk szkó? i urz?dów, jednak w kontaktach towarzyskich i w sklepach przewa?a hiszpa?ski w swej odmianie andaluzyjskiej. Wierzy? si? nie chce, ?e to Wielka Brytania! Przemawia za tym wystrój miasta, lewostronny ruch uliczny i wiele typowo brytyjskich pubów z piwem angielskim i irlandzkim. Dowo?one jest ono tutaj samolotami i statkami. Gibraltar to wa?ny port, ale lotnisko obs?uguje zaledwie par? samolotów dziennie. Dzi?ki temu mo?na je porówna? z warszawskim Ok?ciem. Nasz gibraltarski przewodnik opowiada? nam jednak, ?e w czasie wojny w Zatoce Perskiej samoloty ze Ska?y startowa?y co kilka minut.

Z najbardziej wysuni?tego na po?udnie punktu Europy przy dobrej pogodzie wida? Afryk?. To sta?y punkt wycieczek objazdowych. Nast?pny - to s?ynna jaskinia pe?na stalaktytów i stalagmitów. Wn?trze Ska?y jest wype?nione wod?. Dzi?ki temu nawet w lecie, gdy w Andaluzji przewa?a ?ó?? wysuszonej trawy, Gibraltar jest orze?wiaj?co zielony. Równie? wod? pitn? czerpie si? z wód podziemnych. Tym sposobem unikni?to jednego z najbardziej pal?cych problemów pobliskiej Hiszpanii.

 1 2 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku


Opracowanie: Iwona G?siorowska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-06-01