Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
O Islandii s?ów par?...
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Islandia - wspania?a wyspa, dosy? niedost?pna dla wi?kszo?ci Polaków z powodu wysokich cen podró?y, jest miejscem godnym odwiedzenia, gdzie na niewielkim obszarze mo?na zobaczy? wiele fascynuj?cych zjawisk przyrodniczych (wulkany, gejzery, lodowce). Chcia?bym zach?ci? polskich globtroterów i trampów do zahaczenia o t? pó?nocno-atlantyck? wysp?.

O Islandii mówi si?, ?e jest "surowa", pewnie przez skojarzenie z ma?o przyjaznymi na pierwszy rzut oka kamienistymi, wulkanicznymi krajobrazami. Mnie s?owo "surowa" kojarzy si? raczej kulinarnie, wi?c nie mog? si? z t? opini? zgodzi?. Dla mnie Islandia jest "ugotowana" w gor?cych podziemnych wodach, zwanych gejzerami, z których ta wyspa s?ynie. Co krok spotyka si? na Islandii gor?ce ?ród?a i par? dymi?c? z ziemi - wszystko si? tam gotuje par? metrów pod powierzchni?.

Ta kraina, dopiero co stworzona przez dzia?alno?? wulkaniczn? w miejscu, gdzie Grzbiet ?rodkowoatlantycki wynurza si? na powierzchni?, jest rajem dla wielbicieli natury nieo?ywionej - ska?, kamieni, wulkanów, lodowców, nadmorskich klifów, fiordów, wodospadów itd.

Zdobywcy nieprzetartych szlaków i niedost?pnych gór, góreczek i lodowców znajd? tutaj dla siebie wiele interesuj?cych miejsc. Za to ??dni dozna? cywilizacyjnych nie maj? raczej czego szuka? na tej wyspie, zamieszka?ej jedynie przez 270 tys. ludzi.

Chocia? na Islandii wiej? silne zachodnie wiatry i sporo pada, jest to doskona?e miejsce dla rowerzystów. Co roku g?ówn? drog? "Ring Road" dooko?a wyspy (ok. 1500 km, w wi?kszo?ci asfalt) peda?uj? setki bikerów. Niektórzy wybieraj? si? na prze?aj przez ?rodek wyspy, po drogach górskich i bezdro?ach. Mnie, niestety, nie uda?o si? objecha? ca?ej wyspy, chocia? na liczniku wybi?o mi 1500 km. Poje?dzi?em te? autostopem i autobusami (w sumie ok. 6000 km), jednak peda?owanie wydaje mi si? najlepsz? form? "doznania" Islandii. Polecam!!!

Nie b?d? si? za wiele rozpisywa? o walorach krajoznawczych tej wyspy, któr? odwiedzi?em dwukrotnie w czasie podró?y w 1996 i 1998 roku. Poni?ej, zamiast s?ów i relacji z podró?y, przedstawiam kilka fajnych zdj?? ciekawych miejsc i rzeczy wartych zobaczenia na Islandii.

 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Islandia Kilka praktycznych porad o Islandii
Tych autorów: Kilka praktycznych porad o Islandii

Tekst i zdj?cia: Zbigniew Ma?olepszy
Cenne uwagi: Marta Ewa Bartoszek
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-03-15