Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Kilka praktycznych porad o Islandii
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

?eby si? dosta? na Islandi?, która jak ka?da wyspa jest otoczona zewsz?d wod? i to do?? du??, nie mo?na z?apa? stopa albo si??? wygodnie w tani poci?g. Trzeba si? na par? dni "zaokr?towa?" na promie przemierzaj?cym Atlantyk albo przelecie? si? samolotem. O promach p?yn?cych z Danii na Islandi? z dwudniowym przystankiem na Wyspach Owczych mo?na dowiedzie? si? du?o na stronach przewo?nika - SMYRIL LINE http://www.smyril-line.fo (ceny i rozk?ad jazdy). W skrócie: ca?a podró? z przystankiem trwa 5 dni, a kosztuje ok. 2000 koron du?skich w jedn? stron? (ceny ró?ne w zale?no?ci od sezonu), prom dop?ywa do wschodniego wybrze?a wyspy - do Seydisfjordur (przeciwleg?y koniec wyspy wzgl?dem Reykjaviku). Promy p?ywaj? te? podobno ze Szkocji, ale nic mi bli?ej na ten temat nie wiadomo. Samolotem, wiadomo, bli?ej, wygodniej... i w tym wypadku troch? taniej, je?li wybierzecie jakie? czarterowe po??czenie z Niemiec. Nie radz? korzysta? z LOT-u (cena ponad 2200 z? w obie strony). W ka?de wakacje kilka linii lotniczych wozi tysi?ce turystów z Niemiec na Islandi?, no i z tych po??cze? korzystaj? te? Polacy lataj?cy na wysp?. O po??czeniach mo?na si? dowiedzie? pod adresem firmy Katla http://www.katla-travel.is, cena biletu ok. 350 $ w obie strony, loty raz na tydzie?, w niedziele z Berlina albo z Monachium, niestety, dosy? trudno o takie tanie bilety (nie wiem, czy mo?na kupi? w Polsce), warto jednak poszuka?. Podobnie jak prom, równie? i samolot nie dowiezie nas od razu do stolicy - Reykjaviku. Samolot l?duje w Keflaviku, 45 km na zachód od stolicy. S? tam regularne po??czenia busowe (8 $), ale nawet tam funkcjonuje autostop.

Autostop, cho? ma?o znany na wyspie, doskonale spe?nia swoje zadanie. Nam udawa?o si? podró?owa? bez wi?kszych problemów w grupie "dwie + jeden", a zatrzymywa?y si? g?ównie kobiety. Wzd?u? wybrze?a mo?na autostopem objecha? ca?? wysp?, jednak czasami na wschodzie mo?na chwilk? poczeka?. Nie próbowali?my za to ?apa? stopa wewn?trz wyspy na drogach górskich i chyba nie polecam tego rodzaju wyczynów.

Komunikacja autobusowa dzia?a na Islandii nie?le, do odleg?ych zak?tków wyspy raz dziennie kursuj? autobusy, niestety, s? dosy? drogie (za 200 km ok. 20 $). Mo?na te? korzysta? z licznych linii autobusów turystycznych na najpopularniejszych trasach. Ceny pewnie s? troch? ni?sze.

W Reykjaviku nie jest zbyt ciekawie, no chyba ?e kto? lubi bujne ?ycie nocne, mo?e zosta? tu par? nocek. W czerwcu i lipcu nie ma na Islandii czego? takiego jak noc, pomimo to ?ycie nocne kwitnie w ka?dy weekend w kilku pubach i dyskotekach. Uwaga na ceny trunków w barach (cena kufla piwa ok. 8 $ !!!). Je?li ju? mowa o przyjemno?ciach cielesnych, to trzeba koniecznie w Reykjaviku albo gdziekolwiek na wyspie wyk?pa? si? w gor?cym basenie, których w stolicy jest siedem (m.in. ko?o pola namiotowego i schroniska m?odzie?owego). Odwiedzaj?c nowy basen w nieco oddalonym od centrum Árb?r, mo?na przy okazji zobaczy? zwyk??, islandzk? nieturystyczn? dzielnic?. Jednorazowy bilet wst?pu na baseny kosztuje 2-2,5 $, a dla maniaków k?pieli albo p?ywania polecam karnety 10- albo 30-krotne!!!! (pojedyncze wej?cie z takim karnetem na pewno wychodzi taniej :-).

Noclegi s? chyba najdro?sze na Islandii; w najta?szym miejscu - w schronisku m?odzie?owym za go?e ?ó?ko trzeba zap?aci? ok. 20 $, miejsce na kempingu 3-8 $ za osob? (namiot wliczony w cen?). Ale generalnie mo?na znale?? miejsca biwakowania na dziko, cho? nie ma tam drzew, ?eby si? mo?na by?o tradycyjnie "zaszy? w krzakach".

Na Islandi? nie wolno oficjalnie wwozi? ?adnej ?ywno?ci, wi?c czasami celnicy si? czepiaj?, ale znane s? niepisane przypadki ?amania przepisów celnych z 20-kg plecakiem wa?ówki. Warto spróbowa?, bo supermarkety z tani? ?ywno?ci? s? tylko w miastach, w pozosta?ych miejscach s? kioski z "wszystkim", nastawione cenowo na turystów. Generalnie ?ywno?? jest bardzo droga.

W kwestii komunikowania si? z Islandczykami nie ma ?adnych k?opotów - prawie wszyscy znaj? angielski, bo w telewizji puszczaj? filmy w oryginalnej wersji j?zykowej z napisami na dole.

W wielu rybackich wioskach na pó?nocnym zachodzie i wschodzie, gdzie s? przetwórnie rybne, mo?na spotka? wielu Polaków, s?yn?cych na Islandii z solidno?ci i pracowito?ci. Wspomnie? te? trzeba, ?e raz w miesi?cu (3 niedziela miesi?ca) w Reykjaviku jest polska msza odprawiana przez polskiego ksi?dza w ko?ciele Maríukirkja Eyafjallajökull (dzielnica Breidholt).

Najlepsza pogoda do zwiedzania wyspy to koniec maja - pocz?tek czerwca. Gdzieniegdzie le?y jeszcze wtedy ?nieg, nocy ju? prawie nie ma, a pogoda jest "wy?owa" - wspania?a, nieograniczona widoczno??, rze?kie powietrze (4-8 st. C), przechodz? tylko przelotne deszcze, które przestaj? by? przelotne ok. 10 lipca i leje przez 6 tygodni, tak ?e lipiec i pocz?tek sierpnia s? ca?kiem mokre.

Odzie? oczywi?cie powinna by? nieprzemakalna (spodnie te?), bo deszcze islandzkie s?yn? z tego, ?e s? "poziome", a czasami padaj? nawet do góry, jak porz?dnie zawieje.

Nie liczcie na to, ?e na biwaku mo?na rozpali? ognisko. Nie ma czym pali? z wyj?tkiem pó?nocnego wybrze?a, gdzie mo?na czasem znale?? troch? drzewa na pla?y (drzewo przyp?ywa samo z Syberii). Gaz turystyczny mo?na kupi? w sklepach turystycznych i na kilku du?ych kampingach (nie mo?na go przywie?? w samolocie).

No i jeszcze jedna sprawa - Grenlandia. Niby to blisko i mo?na by przy okazji pobytu na Islandii wyskoczy? na najwi?ksz? wysp? ?wiata. Niestety, ceny po??cze? lotniczych (400 - 500 $ w obie strony z Reykjaviku do Kukllsuk na ma?ej wysepce na wschodnim wybrze?u Grenlandii) zniech?caj? nawet niemieckich turystów z nabitymi portfelami. Je?li ju? kto? ma wielk? ochot? na Grenlandi?, to lepiej ju? zorganizowa? wypad oddzielnie. Z Kopenhagi za 600 - 700 $ (w obie strony) s? po??czenia z zachodnim wybrze?em Grenlandii + transport ?odzi? wzd?u? wybrze?a, szczegó?y pod adresem http://www.greenland-guide.dk/gla/flights/cph-routes.htm

Waluta - islandzka korona (1 $ = 70 koron). Je?li kto? lubi przelicza? na z?otówki, to ceny islandzkie wystarczy dzieli? przez 20 i otrzymuje si? cen? polsk?.

Kilka islandzkich adresów

Prognoza pogody: http://www.halo.hi.is/fcst
Generalne informacje o Islandii: http://www.zocalo.net/iceland
Najta?szy supermarket tzw. "zezowata ?winia": http://www.bonus.is

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Islandia O Islandii s?ów par?...
Tych autorów: O Islandii s?ów par?...

Opracowanie: Zbigniew Ma?olepszy
Cenne uwagi: Marta Ewa Bartoszek
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-03-15