Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Klasztory Meteory
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zdarza si?, ?e u ?w. Stefana trzej sympatyczni mnisi cz?stuj? turystów, których dociera tu niewielu, s?odko?ciami z w?asnej kuchni. W tym klasztorze utrzymuje si? jeszcze czynne ?ycie zakonne.

Zdarza si?, ?e u ?w. Stefana trzej sympatyczni mnisi cz?stuj? turystów, których dociera tu niewielu, s?odko?ciami z w?asnej kuchni. W tym klasztorze utrzymuje si? jeszcze czynne ?ycie zakonne.

Najstarszy i najwi?kszy z klasztorów - Wielki Meteoron. Wed?ug legendy, ?w. Atanazy, za?o?yciel monastyru, przyby? tu uniesiony przez or?a. W klasztorze mo?na obejrze? nie tylko wspania?y katholikon, ale i

Najstarszy i najwi?kszy z klasztorów - Wielki Meteoron. Wed?ug legendy, ?w. Atanazy, za?o?yciel monastyru, przyby? tu uniesiony przez or?a. W klasztorze mo?na obejrze? nie tylko wspania?y katholikon, ale i "?wieckie" pomieszczenia, s?u??ce zakonnikom na co dzie?.

Wielka szkoda, ?e ko?cio?ów w klasztorach nie mo?na fotografowa?... A to g?ównie ze wzgl?du na ?redniowieczne freski, przedstawiaj?ce sceny z Biblii i historii ko?cio?a, które pokrywaj? wn?trze kaplic.

Wielka szkoda, ?e ko?cio?ów w klasztorach nie mo?na fotografowa?... A to g?ównie ze wzgl?du na ?redniowieczne freski, przedstawiaj?ce sceny z Biblii i historii ko?cio?a, które pokrywaj? wn?trze kaplic.

Kuchnia w Wielkim Meteoronie. Gruba warstwa sadzy na jej ?cianach, a tak?e obszerne piwnice monastyru przypominaj? o czasach, gdy mo?na tu by?o dobrze zje??...

Kuchnia w Wielkim Meteoronie. Gruba warstwa sadzy na jej ?cianach, a tak?e obszerne piwnice monastyru przypominaj? o czasach, gdy mo?na tu by?o dobrze zje??...

Kapliczka przy schodach prowadz?cych do jednego z klasztorów. A jeszcze na pocz?tku XX wieku ch?tnych wci?gano tu w sieci zawieszonej na linie...

Kapliczka przy schodach prowadz?cych do jednego z klasztorów. A jeszcze na pocz?tku XX wieku ch?tnych wci?gano tu w sieci zawieszonej na linie...


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Grecja - pó?wysep Grecja Grecja, z akcentem na Cyklady   Pozostałe...
Tej autorki: Grecja bia?o-niebieska Maroka?ska pustynia - po raz pierwszy

Opracowanie: Marta Danowska
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-12-16