Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Indie, Iran, Pakistan
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Podanie o rezerwacj? na poci?g w Indiach
Rezerwacja na poci?g w Indiach

Podanie o rezerwacje miejsc w poci?gach obowi?zuje na terenie ca?ych Indii. Wype?nia si? tylko niektóre pola (np. bez adresu zamieszkania). Trzeba wpisa? oczywi?cie sk?d i dok?d chce si? jecha?, wyra?nie napisa? nazwisko; wa?ne jest równie? zaznaczenie odpowiedniego numer miejsca w klasie sleeper (bo nie wszystkie s? jednakowo d?ugie i mo?na si? nie zmie?ci? i tylko te najwy?ej po?o?one nie s? sk?adane w dzie?), a zatem d?ugie miejsca na górze to numery 3 i 6, d?ugie w ?rodku 2 i 5, d?ugie na dole 1 i 4, a krótkie wzd?u? korytarza to 7(w dzie? rozk?adane na dwa siedzenia) i 8 na górze. Nast?pny przedzia? zaczyna si? od numeru 9. Przed d?ug? podró?? na pewno warto wzi?? to pod uwag?. Jak nie uda si? nic zarezerwowa?, to nale?y wpisa? si? na waiting list, a jak i tak nie dostanie si? miejsca, to trzeba pakowa? si? do poci?gu do klasy sleeper (z biletem na klas? 2) i znale?? sobie jakie? miejsce, najwy?ej kto? was stamt?d wyrzuci (nigdy mi si? to nie zdarzy?o i tylko czasami konduktor chcia?, ?eby dop?aci? ró?nic? ceny do wy?szej klasy - o ile znalaz? mi miejsce).

500 riali ira?skich, tzn. 50 tomanów, jak mówi? Ira?czycy, czyli  ok. 1/12
Jak najlepiej kupi? ira?sk? walut?

W autobusie z Turcji do Iranu najlepiej dogada? si? z Ira?czykami, aby pomogli wam kupi? riale. Zaraz po przekroczeniu granicy, na pierwszym przystanku par? kilometrów za granic?, do autobusu wpadaj? cinkciarze (Turcy i Ira?czycy) i oferuj? sprzeda? pieni?dzy. Nam pomogli przy zakupie w?a?nie znajomi z autobusu: k?ócili si? tak zaciekle o kurs wymiany, a? my?leli?my, ?e si? zaraz pobij?. No i dostali?my tyle, ile chcieli?my, a nawet wi?cej, bo kurs by? bardzo korzystny.

Bilet na poci?g z Lahore do Quetty Economical class + rezerwacja
Bilety na poci?g w Pakistanie

Wygl?daj? tak samo jak te, które kiedy? by?y w Polsce. Jak? klas? jecha?? First class: przedzia?y zamykane 4-osobowe z miejscami do le?enia i ubikacj?, z której strasznie ?mierdzi. W przedziale jest ma?e okno, przez które wpada tylko odrobina wiatru, wi?c w ?rodku jest niesamowity upa? i ci??ko wytrzyma? te 30 godzin podró?y Economy class: jest po?ow? ta?sza i te? mo?na zarezerwowa? miejsca (miejsce przy oknie jest jednocze?nie miejscem do le?enia, na pó?ce nad siedzeniami, tam, gdzie w naszych poci?gach jest miejsce na baga?). Przedzia?y s? "rodzinne", tzn. podobnie jak w naszych poci?gach podmiejskich. Dzi?ki temu jest tam przewiew i znacznie lepiej znosi si? trudy podró?y. Mankamentem podró?owania t? klas? jest to, ?e wszyscy si? nam nieustannie przygl?daj?. Ale mo?na te? spotka? ciekawych ludzi!

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Vashisht - wioska niedaleko Manali Ladakh Autostrada do nieba, czyli Manali-Leh Highway   Pozostałe...
Tego autora: Droga do Indii Z notatnika podró?nika Tajlandia   Pozostałe...

Opracowanie: Robert Kiesiak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1999-08-01