...a wyprawy piesze odbywaj? si? wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??, po szczegó?owym zapoznaniu si? z przepisami, co nale?y zrobi?, gdy na swojej drodze spotka si? misia.
...a wyprawy piesze odbywaj? si? wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??, po szczegó?owym zapoznaniu si? z przepisami, co nale?y zrobi?, gdy na swojej drodze spotka si? misia.