Klasztor ?w. Miko?aja jako pierwszy wy?ania si? ze ?cie?ki wiod?cej z pobliskiej wioski Kastraki.
Klasztor ?w. Miko?aja jako pierwszy wy?ania si? ze ?cie?ki wiod?cej z pobliskiej wioski Kastraki.