Jak ma si? odrobin? szcz??cia i cierpliwo?ci, to mo?na go te? spotka? (a w tym przypadku w?a?ciwie j?) w lesie
Jak ma si? odrobin? szcz??cia i cierpliwo?ci, to mo?na go te? spotka? (a w tym przypadku w?a?ciwie j?) w lesie