Skandynawowie nie maj? monopolu na ?osie - równie? pó?nocnoameryka?scy Indianie ozdabiali tipi ?osiowymi motywami (to tipi stoi w High Chapparal - miasteczku Dzikiego Zachodu niedaleko Vetlandy)
Skandynawowie nie maj? monopolu na ?osie - równie? pó?nocnoameryka?scy Indianie ozdabiali tipi ?osiowymi motywami (to tipi stoi w High Chapparal - miasteczku Dzikiego Zachodu niedaleko Vetlandy)