...i w otoczeniu stada...
...i w otoczeniu stada...