Przez imponuj?cy w?woz Lipan ziemna droga pnie si? do góry...
Przez imponuj?cy w?woz Lipan ziemna droga pnie si? do góry...