Meczet Imama (Chomeiniego), dawniej zwany meczetem Szacha, dziedziniec wewn?trzny, widoczna sadzawka-basen do rytualnych obmy?
Meczet Imama (Chomeiniego), dawniej zwany meczetem Szacha, dziedziniec wewn?trzny, widoczna sadzawka-basen do rytualnych obmy?