Ruiny Sali Stukolumnowej (dzi? pozosta?y tylko podstawy, reszt? zniszczy? Aleksander Macedo?ski; fragmenty kolumn w muzeum na terenie Persepolis)
Ruiny Sali Stukolumnowej (dzi? pozosta?y tylko podstawy, reszt? zniszczy? Aleksander Macedo?ski; fragmenty kolumn w muzeum na terenie Persepolis)