Typowy, cz?sto jedyny ?rodek transportu - ko?, z uprz??? domowej roboty. W tle roze?miany w?a?ciciel
Typowy, cz?sto jedyny ?rodek transportu - ko?, z uprz??? domowej roboty. W tle roze?miany w?a?ciciel