Gorzej bywa?o ze statkami. W 1628 roku zbudowany ogromnym wysi?kiem okr?t Vasa tu? po wodowaniu po prostu przechyli? si? i zaton??. Prawie 250 lat pó?niej zosta? wydobyty i udost?pniony zwiedzaj?cym.
Gorzej bywa?o ze statkami. W 1628 roku zbudowany ogromnym wysi?kiem okr?t Vasa tu? po wodowaniu po prostu przechyli? si? i zaton??. Prawie 250 lat pó?niej zosta? wydobyty i udost?pniony zwiedzaj?cym.