Monastyr w Studenicy jest jednym z najwa?niejszych w Serbii. Zajmuje niewielki obszar ogrodzony kamiennym murem, wewn?trz którego znajduje si? 7 ?wi?ty? (niektóre mieszcz? kilkaset osób, niektóre 5...)
Monastyr w Studenicy jest jednym z najwa?niejszych w Serbii. Zajmuje niewielki obszar ogrodzony kamiennym murem, wewn?trz którego znajduje si? 7 ?wi?ty? (niektóre mieszcz? kilkaset osób, niektóre 5...)