Trzecia co do wielko?ci na ?wiecie ?wi?tynia w stylu bizantyjskim (z centraln? kopu??) - obecnie w budowie (Belgrad)
Trzecia co do wielko?ci na ?wiecie ?wi?tynia w stylu bizantyjskim (z centraln? kopu??) - obecnie w budowie (Belgrad)