Na pierwszym planie zrównany z ziemi? budynek Sztabu Generalnego, w tle Ministerstwo Obrony (Belgrad)
Na pierwszym planie zrównany z ziemi? budynek Sztabu Generalnego, w tle Ministerstwo Obrony (Belgrad)