Jedna z bram do twierdzy Kalemegdan, góruj?cej nad miastem (twierdza z czasów tureckich)
Jedna z bram do twierdzy Kalemegdan, góruj?cej nad miastem (twierdza z czasów tureckich)