Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Rumunia i Bu?garia - troch? rad
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Ceny

Rumu?skie ceny s? wci?? przyzwoite - za obiad w restauracji p?acili?my 2-3 USD (np. kotlet, dwie surówki, frytki i podawany do wszystkiego chleb). Bardzo tanie s? kafejki internetowe (najta?sza: w Braszowie 0,5 USD za godzin?). Noclegi - wszyscy standardowo chc? 5-6 USD za niezbyt wysoki standard (a czasami naprawd? straszny syf), no ale przecie? mo?na rozbi? si? na dziko. My z dobrodziejstwa spania pod dachem skorzystali?my tylko dwa razy, ?eby si? umy?, opra? itp.

Poci?gi s? do?? tanie, du?o osób dostaje zni?k? na ISIC (co? w stylu: reducere pro studente). Owoce tanie. Sery - bardzo dobre i tanie. Dobre rumu?skie wino - np. Cotnari - 1,5 USD.

Tanie s? równie? taksówki (4000 lei/km; 1 USD=30 000 lei), wi?c czasami jak ucieknie poci?g, a jest si? w kilka osób, nie warto czeka?. My zgadali?my si? z dwiema Angielkami i w pi?tk? jechali?my z Braszowa do Sinaia, zamiast czeka? 3 godziny na nast?pny poci?g, i zap?acili?my naprawd? grosze.

Góry

Przekle?stwem rumu?skich gór jest pogoda - lepiej poczeka? do sierpnia, kiedy robi sie ona stabilna, bo padaj?cy poziomo deszcz i huraganowe wiatry potrafi? wyko?czy? ka?dego. Byli?my w Retezacie - poza pogod? rewelacja, co? jak Tatry, tyle, ?e bez ludzi, dziennie spotyka?o si? 10-20 osób. Schroniska s? nisko i do?? daleko, jedynym wyj?ciem jest wi?c namiot, a je?li rozbije si? go nad Bucur?, na wysoko?ci 2050 m., klimat jest naprawd? niez?y, widoki rewelacyjne, a przede wszystkim jest to ?wietna baza do wycieczek na okoliczne szczyty. W Bucegach, górach podobnej wysoko?ci, jednak przypominaj?cych bardziej polskie Bieszczady, przez ca?y dzie? spotkali?my tylko dwie osoby, a wi?c te? t?oku nie ma. Mo?na si? wsz?dzie rozbija? dziko, polecam jednak klimatyczne schronisko na Vf. Omul (2505 m, spanie na zbiorowym ?ó?ku kosztuje 2 USD).

Spanie w Bukareszcie

Je?li komu? zdarzy si? tak jak nam kiblowanie w Bukareszcie (co przy obecnym rozk?adzie poci?gów do Giurgiu jest ca?kiem mo?liwe), mo?e kupi? nad kana?em wino Cotnari z lodówki, a nast?pnie pój?? do pobliskiego parku s?siaduj?cego z budynkiem parlamentu (podobno drugi najwi?kszy gmach na ?wiecie). Park jest pusty i spokojny, mo?na si? po?o?y? w ?rodku i spokojnie przespa? do rana. Przy pobudce o 4.30 mo?na spokojnie zd??y? na pierwszy poci?g do bu?garskiej granicy (tramwajem nr 12 do ostatniego przystanku - na dworzec Bucuresti Progressu; bilet do Giurgiu kosztuje nieca?ego dolara). Warto te? wiedzie?, ?e poci?g ten odje?d?a z Buc. Progressu nie o 5.50, tak jak to jest we wszystkich rozk?adach CFR, tylko o 6.18 (tak jak to jest w rozk?adzie stacyjnym na Progressu).

Granica rumu?sko-bu?garska

Najpierw trzeba si? do niej dosta? - jest to par? km i warto wyda? 2-3 USD (oczywi?cie, za ca?y samochód) i podjecha? taksówk?. Sam? granic? najtaniej przej?? pieszo - jest to most na Dunaju, z bu?garskiej strony do dworca kolejowego (?P Gara) w Ruse je?dzi autobus nr 11 (0,40 lv=80 gr). W kantorze na granicy jest rze?nicki kurs, natomiast przy dworcu kolejowym kurs jest normalny (1USD=2,20 lv).

Mo?na te? kupi? do Ruse bezpo?redni bilet z Bukaresztu (6 USD) lub bilet na poci?g osobowy z Giurgiu do Ruse (je?dzi dwa razy dziennie, 2 USD); nie da rady kupi? biletu do granicy i dalej przej?ciówki na poci?g mi?dzynarodowy.

Przej?cie Widin-Calafat dla najbardziej wytrwa?ych - po pierwsze troch? wi?cej p?aci si? za poci?gi; z Widin do przej?cia jest 10 km i pozostaje przej?cie tego odcinka pieszo lub przejechanie go taksówk? (3 lv). Pó?niej czeka si?, a? prom si? zape?ni (my czekali?my chyba 4 godziny). Prom kosztuje 3 USD od osoby i p?ynie pó? godziny, pod warunkiem, ?e kapitan jest trze?wy (u nas trwa?o to godzin?, a za?oga by?a troch? nie?wie?a). Informacja o poci?gach po obu stronach granicy jest s?aba.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...
Tego autora: Sankt Petersburg - miasto magiczne Rumu?skie góry, bu?garskie pla?e... Krymskie perypetie

Opracowanie: Radek Michalak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-09-24