Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Do Indii l?dem - kilka rad
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Podczas pobytu w Turcji zacz?li?my si? zastanawia?, dlaczego nie dalej? Na wschód! Do Indii! L?dem? TAK! Zarys planu powsta? w maju, przygotowania rozpocz?li?my od za?atwiania wiz - by? koniec lipca. Wyjechali?my w pierwszym tygodniu wrze?nia '96, a wrócili?my pod koniec listopada '96.

Wizy

Turcja: na granicy, cena 10 USD (jednokrotny wjazd, czas pobytu 1 miesi?c).

Iran: Ambasada Islamskiej Republiki Iranu - Warszawa ul. Królowej Aldony 22; tranzyt 5 dni, wa?na 3 miesi?ce, czas oczekiwania ok. 4 tygodni. Nale?y mie? wiz? kraju docelowego - Indii i Pakistanu.

Pakistan: Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu - Warszawa ul. Staro?ci?ska 1; tranzyt 14 dni, wa?na 6 miesi?cy; czas oczekiwania 14 dni. W trybie przyspieszonym czas oczekiwania 5 dni za dop?at?.

Indie: Ambasada Republiki Indii - Warszawa ul. Rejtana 15; bezp?atna (3, 6 miesi?cy); czas oczekiwania 1 dzie?.

Zdrowie

Zg?o? si? do Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej

Poddaj si? szczepieniom: cholera, t??ec, dur brzuszny, ?ó?taczka (nieobowi?zkowe, ale zalecane)

Zaopatrz si? w leki przeciw malarii (np. arechin, paludryna)

Wystrzegaj si? ameby! Jak? Nie bierz do ust wody nieznanego pochodzenia (dot. Pakistanu i Indii). Pij tylko wod? z butelki, fabrycznie pakowan? (sprawdzaj zakr?tki), myj z?by w takiej wodzie, owoce przed spo?yciem umyj i obierz ze skórki. Soki s? bardzo dobre, ale lepiej pi? tylko te nie mieszane z wod?.

Cz?ste mycie r?k, unikanie straganów i tanich knajpek odwiedzanych przez tubylców, pomo?e ustrzec si? przed k?opotami

Po powrocie do kraju obowi?zkowo zrób sobie badania na obecno?? bakterii.

Koszty przejazdu

Warszawa/Katowice-Istambu? - 140 USD (w jedn? stron? 110 USD); opcja* za 35 USD

Turcja przejazd autobusami - 25 USD

Iran przejazd autobusami - 8-10 USD (w zale?no?ci od trasy)

Pakistan przejazd autobusami/kolej? - 12/32 USD

*mo?na mniej wyda?, decyduj?c si? na podró? do Istambu?u lokalnymi ?rodkami transportu. Granice pa?stw przechodzi si? pieszo. Zajmuje to w zale?no?ci od szcz??cia 3-4 dni. Proponuj? tras? przez przej?cia graniczne: Cieszyn/Cesky Tesin, Komarno/Komaro Nagylac/Nadlac, Calafat (prom)/Vidin, Kapitan Andriejewo/Kapikule. Koszt biletów oko?o 35 USD.

Co zabra?

Sam zapakowa?em si? w plecak 60-litrowy, który wa?y? ponad 20 kg. To by? wielki b??d. Ju? w Iranie chcieli?my wys?a? do kraju paczk? z niepotrzebnymi rzeczami. Zrobili?my to w Delhi drog? morsk? - ?eby by?o taniej. Z powrotem byli?my wcze?niej ni? paczka. Naprawd? wszystko co potrzeba mo?na kupi?, a dodatkowo - jest ta?sze ni? w kraju. Dzisiaj powiem, ?e nale?y zabra?: dobry przewodnik, paszport i pieni?dze. To wszystko? Tak, im mniej rzeczy, tym lepiej - mniej k?opotu i d?wigania.

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Vashisht - wioska niedaleko Manali Ladakh Autostrada do nieba, czyli Manali-Leh Highway   Pozostałe...
Tego autora: Kierunek - Indie

Opracowanie: Sebastian Ga?uszka
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2001-01-14