Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
8 dni objazd + 8 dni wypoczynek
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Z Budapesztu do Polski najlepiej i najtaniej jest dojecha? w?gierskim poci?giem do Komarom, przekroczy? granic? pieszo i na dworcu s?owackim wsi??? do "Batorego", kupuj?c bilet do stacji Skalite, nast?pnie wykupi? przej?ciówk? do Zwardonia i dalej w kasie do wybranego miasta.

"Batory" z Budapesztu do Warszawy obecnie je?dzi przez Komarno. Odjazd z Budapesztu - 18.00. Na s?owackim dworcu zjawia si? o 19.34 i odje?d?a o 19.36. Uwaga - na drog? piechot? z dworca w?gierskiego do s?owackiego przeznaczy? nale?y godzin?. Gdyby kto? nie zd??y?, wieczorem odje?d?aj? z dworca prywatne autobusy, o 22.06 do Bratys?awy (130 koron) i Popradu (400).

Szeged

Z dworca do centrum je?dzi tramwaj nr 1, cena biletu 110 forintów.

Budapeszt

Najlepiej je?dzi si? metrem i autobusami. Jedyny k?opot to nazwy biletów, dlatego my zrobili?my harmonijk? z papieru i na ka?dej cz??ci wypisali?my inny typ biletu: "vonaliegy" (na jeden przejazd), "atszallojegy" (z przesiadk?), "metroszkaszjegy" (na przejazd do 3 stacji, ta?szy), "metroszakasz-atszallojegy" (nie wi?cej ni? 5 stacji z 1 przesiadk?), "metroatszallojegy" (przejazd o dowolnej d?ugo?ci z 1 przesiadk?), pokazywali?my kasjerce i wszystko sz?o sprawnie. Polecam stron?: www.budapeszt.infinity.waw.pl - tam m.in. ceny biletów.

Jedzenie

W Szeged polecam bistro przy dworcu, gdzie mo?na zje?? "bableves" - pikantn?, zawiesist? zup? fasolow? na mi?sie (400). Szybko robi? si? g?odny, ale po niej mia?em spokój na dobre 4 godziny.

Budapeszt okaza? si? niespodziewanie drogim miastem. W barach dania bardzo drogie, nie spotkali?my ?adnego bistro. Zno?ne ceny oferowa? Burger King, za 1000 forintów zjedli?my obfity posi?ek. Dobre jedzenie przy rozs?dnych cenach serwuj? w restauracji na kempingu "Csilleberc", gdzie nocowali?my (du?e ?niadanie - jajecznica, kawa, kanapki - 460). Znale?li?my jeszcze restauracj? chi?sk? "Kinai bufet" przy Andrassy ut id?c od Deak Ter po lewej stronie przed ul. Nagymezo, w której za 600-700 forintów mo?na si? naje?? do syta mi?s, ry?u, sosów i napi? si? w?gierskiego wina.

Noclegi

Wybrali?my najta?szy - kemping "Csilleberc". Dojazd - z Moskva Ter autobusem nr 21 do p?tli i dalej piechot? (ok. 10 min) lub autobusem nr 90 do przystanku "Gyermekvasut". Jest po?o?ony w?ród zieleni na obrze?ach miasta, posiada baseny, boiska, dobr? restauracj?.

Aktualne ceny: za namiot - 5 euro, za osob? - 4 euro (nieaktualne s? ju? ceny podane w przewodniku po Budapeszcie wyd. "Bezdro?a").

Inne

W Budapeszcie te? nie mo?na narzeka? na nadmiar kafejek internetowych. Ja korzysta?em z jednej na Andrassy ut po lewej id?c od Deak ter, tu? przed placem Oktogon.

18.VII Powrót do domu

O 4.24 wsiadamy do osobowego do Zliny i momentalnie zasypiamy. W miejscowo?ci Trencianska Tepla budzi nas konduktor i t?umaczy nam zawzi?cie, ?e jak do Polski to najlepiej teraz si? przesi??? do poci?gu pospiesznego do Zliny i stamt?d wsi??? do poci?gu do Cieszyna. Problem w tym, ?e my ci?gle spali?my, tj. poszli?my pos?usznie kupi? bilety, ale ja nic z tego nie pami?tam. W poci?gu zasn?li?my w pó? sekundy. Budzi nas konduktorka, ogl?da bilety i pyta czemu mamy bilety do Cieszyna, a jeste?my w Skalite? Przespali?my Zlin?, a tak naprawd? to nas ju? nic nie obchodzi?o. Pani dosta?a 20 z? i da?a spokój. W Zwardoniu kupujemy bilety do Katowic. W Polsce pi?kna pogoda. Wcze?niej ca?y czas la?o. Ale nie tam gdzie byli?my.

Informacje praktyczne

Transport

Bratys?awa - Zlina - 248 koron
dop?ata do pospiesznego na odc. Trencianska Tepla - Zlina - 20
Zlina - Ceski Tesin - 86
Zwardo? - Katowice - 10 z?.

O 5.50 odje?d?a z Bratys?awy poci?g "Góral" do Katowic (12.50), którym przez przypadek jechali?my Strona kolei s?owackich: www.zsr.sk, zni?ek na euro 26 nie ma, grupy 6-osobowe maj? upust 33% (wi?cej na www.pascal.onet.pl).

Ca?kowity koszt wyprawy

Nasz wyjazd trwa? 16 dni, podczas których du?o zwiedzili?my i urz?dzili?my sobie prawdziwe wczasy na riwierze bu?garskiej, kiedy to na minimalizacj? kosztów zwracali?my nieco mniejsz? uwag?, a kosztowa?o to ka?dego: 1250 z?.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia W krainie Draculi Ukraina   Pozostałe...
Tego autora: Pod syberyjskim s?o?cem W maju u Hucu?ów

Tekst: Andrzej Muszy?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-02-23