Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Krym
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

J?zyk i ekonomia

Bilet zawsze jest. Albo na kilka godzin przed odjazdem (o czym cz?sto informuj? kasjerki), albo na d?u?sz? tras? (o czym si? dowiesz w informacji). Wi?kszo?? polskich turystów ma jednak problemy ze zrozumieniem rosyjskiego, dlatego staj? si? dobrymi klientami zaradnych handlowców.

Przegl?daj?c relacje Polaków z Krymu cz?sto czytam absurdy o panuj?cych zwyczajach, niebezpiecznych dzielnicach, aroganckiej obs?udze itp. - zazwyczaj wynikaj? one z barier j?zykowych i unikania kontaktów z miejscow? ludno?ci?.

Pozna?em ekip? (zreszt? z Zielonej Góry), która nie wydawa?a na nocleg wi?cej ni? 3 dolary od osoby, ?pi?c w wynajmowanych pokojach lub mieszkaniach. Gdy oni p?acili 10 USD za kawalerk?, szczecinianie w tym samym mie?cie potrzebowali 40 USD, aby spa? w czwórk? (dwie osoby na pod?odze) w ma?ym pokoiku.

W restauracjach zdarza si? doliczanie do rachunku 5-10% za obs?ug? lub 2 z? za graj?cy zespó? - zanim to si? stanie, warto zapyta?.

Za 70 z? mo?esz wynaj?? ?mierdz?cy pokój 2-osobowy w hotelu, gdzie ustawisz si? w godzinnej kolejce do prysznica (ciep?a woda tylko mi?dzy 18.00 a 21.00), sto metrów dalej masz ju? wi?kszy pokój za po?ow? tej ceny i ca?odobowy prysznic. Pokój w Bakczysaraju znajdziesz od 7 z? (osoba), za to samo w kurortach nadmorskich zap?acisz minimum 15-20 z?, prysznic mo?e by? na dworze, jak i ubikacja - czyli dziura w ziemi.

W rejonach Sudoku mo?esz le?e?: na skale, na ?wirze, na piasku (Carska Pla?a), na ziemi wulkanicznej - wybór nale?y do ciebie. Pla?a mo?e by? bezp?atna z mrowiem ludzi, za 2 z? (z mrowiem ludzi), za 10 z? - wtedy dostaniesz le?ak na ca?y dzie?, albo i za 14 z? - masz wówczas le?ak, parasol, przestrze? i wiklinowe chodniki, ?eby nie poparzy? swych stóp. Wypo?yczenie le?aka kosztuje 3,5 z?; parasola - 2 z?. Zatem mo?liwo?ci jest wiele i taki jest Krym, na co musi ci starczy? przede wszystkim cierpliwo?ci.

Zamiast mitów

Zainteresowanym Krymem podaj? adresy stron internetowych, na których znajduj? si? informacje historyczne, zdj?cia i opisy poszczególnych miejsc. Warto przejrze? te w j?zyku rosyjskim, na nich znajdziecie przede wszystkim bie??ce dane, w tym oferty noclegów i imprez turystycznych. Czytaj?c zrozumiecie, ?e ten pó?wysep ??czy w sobie nietuzinkowe pomniki kultury genue?skiej, tatarskiej, greckiej, ormia?skiej, jednocze?nie pozwalaj?c wypocz?? na s?onecznych pla?ach z przezroczyst? wod?. Nie zawiod? si? te? mi?o?nicy krajobrazów (wulkany, góry, ska?y, parki krajobrazowe, delfiny p?ywaj?ce obok statku) czy paralotniarstwa (Koktebel - 30 euro dziennie).

Zakwaterowanie w nadmorskich kurortach na pewno nie jest ta?sze ni? nad Ba?tykiem, a szczególnie gdy zaczyna brakowa? miejsc. Warto zatem spróbowa? wcze?niej zarezerwowa? sobie nocleg, aby unikn?? kilkugodzinnych poszukiwa? z plecakiem. Ponadto wówczas masz szans? na miejsce w zno?nym hotelu czy sanatorium, bez p?acenia horrendalnych stawek (w sezonie pokój 2-osobowy w przedziale 25-50 USD - nie jest niczym niezwyk?ym).

Polacy, w przeciwie?stwie do wi?kszo?ci krymskich go?ci, chc? co kilka dni zmienia? miejsce pobytu, co jest niech?tnie przyjmowane przez oferuj?cych noclegi. - Dobrze, za 15 dolarów mam dla was mieszkanie dwuosobowe, ale minimum 10 dni - us?ysza?em w Eupatorii. Mo?esz by? pewnym, ?e to samo spotka ci? w ka?dym popularnym kurorcie. Czasami warto pojecha? poci?giem kilka stacji dalej i codziennie po?wi?ci? kwadrans na dojazd.

Panuje pogl?d, i? Ukrai?cy s? biedni i jest tam bardzo niebezpiecznie. O ile bieda mo?e by? kwesti? dyskusyjn? (na pewno nie dotyczy w sezonie mieszka?ców Krymu), to zagro?enie bandyckimi napadami czy kradzie?? jest nie wi?ksze ni? w Polsce. Ponadto warto pami?ta?, ?e portfel polskiego turysty jest zazwyczaj s?abiej wypchany ni? np. go?cia, o którym opowiada?a mi moja tatarska gospodyni: - Wczoraj za?atwi?am dwa luksy (czyli pokoje z samodzieln? ?azienk?, w której ca?y dzie? jest woda) dla faceta zza Urala. Za ka?dy zap?aci? po 50 dolarów. Za 10 dni wysz?o mu 1000 dolarów - rozumia?em jej u?miech, pobiera?a 10% prowizji.

Ceny na Krymie

(sierpie? 2004;1 hrywna = 0,7 z?)

Art. spo?ywcze, warzywa, owoce

chleb - 1,5
mleko - 1,5
mas?o - 10-12 (kg)
10 jajek - 3,5
jogurt - 1,5 (0,5 l)
ser w?dzony - 15-20
ziemniaki - 0,7
pomidory - 2-5
arbuzy - 1 (kg)
brzoskwinie 12-18
coca-cola - 3,2 (1 l)
piwo - 1,5 (0,5 l)
wódka - 7-12 (0,5 l.)
Mi?so, w?dliny
kurczak - 13 (kg)
udka - 10-15
filet z piersi - 17-20
parówki - 9
w?dzonki, szynki - 25-45


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Ukraina - Rumunia Ukraina 8 dni objazd + 8 dni wypoczynek   Pozostałe...

Tekst: Ernest Foltyniak
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-01-31