Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Islandia
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Dwa w jednym - electricity and wash. Najpierw woda z gor?cych ?róde? zasila elektrowni? (na drugim planie), potem mo?e s?u?y? do k?pieli. B??kitna Laguna to ulubione miejsce rekreacji mieszka?ców Rejkjawiku i atrakcja turystyczna

Dwa w jednym - electricity and wash. Najpierw woda z gor?cych ?róde? zasila elektrowni? (na drugim planie), potem mo?e s?u?y? do k?pieli. B??kitna Laguna to ulubione miejsce rekreacji mieszka?ców Rejkjawiku i atrakcja turystyczna

Jeszcze jeden obszar aktywno?ci geotermalnej. Ró?nica polega na tym, ?e tu gotuje si? b?oto. Bulgocz?ce b?otko jest równie? kolorowe, przewa?aj? ciep?e barwy

Jeszcze jeden obszar aktywno?ci geotermalnej. Ró?nica polega na tym, ?e tu gotuje si? b?oto. Bulgocz?ce b?otko jest równie? kolorowe, przewa?aj? ciep?e barwy

Pla?a podobna jak w Polsce - wydmy, na nich sk?pa ro?linno??. Tylko kolor piasku jaki? nie ten. No i ten zupe?ny brak pla?owiczów...

Pla?a podobna jak w Polsce - wydmy, na nich sk?pa ro?linno??. Tylko kolor piasku jaki? nie ten. No i ten zupe?ny brak pla?owiczów...

Islandzkie fiordy cz?sto zupe?nie nie przypominaj? norweskich. W tym, nosz?cym nazw? Hvalfjordur, w czasie drugiej wojny ?wiatowej stacjonowa?y okr?ty brytyjskie i ameryka?skie. Islandia zreszt? do dzi? nie ma w?asnych si? zbrojnych, ochron? zapewniaj? Amerykanie w zamian za udost?pnianie baz

Islandzkie fiordy cz?sto zupe?nie nie przypominaj? norweskich. W tym, nosz?cym nazw? Hvalfjordur, w czasie drugiej wojny ?wiatowej stacjonowa?y okr?ty brytyjskie i ameryka?skie. Islandia zreszt? do dzi? nie ma w?asnych si? zbrojnych, ochron? zapewniaj? Amerykanie w zamian za udost?pnianie baz


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 6 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: O Islandii s?ów par?... Kilka praktycznych porad o Islandii
Tego autora: Szkocja Skalne Miasta w Czechach Malta   Pozostałe...

Zdj?cia: Tomasz Ja?wi?ski
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa zdjęcia.
Wszystkie zdjęcia i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2003-09-10