Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Napal si? na Nepal
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Zwykle wstawali?my przed ?witem. Pakowali?my nasze plecaki na dach autobusu i jechali?my przez ten niesamowity, budz?cy si? do ?ycia ?wiat. Nie zapomn? tych ma?ych miasteczek. Nie zapomn? kobiety, która jak zjawa w ró?owym sari pewnego ranka ukaza?a si? moim oczom. Kobieta ta my?a garnek w przydro?nej ka?u?y.

Nie zapomn? smaku indyjskiej herbaty, któr? przydro?ni sprzedawcy gotowali w podobnych garnkach. Zatrzymywali?my si? przy takich herbaciarniach. Indyjska herbata w Indiach ma niesamowity smak. Jest s?odka i przyprawiona kardamonem, cynamonem i czort wie, czym jeszcze. Ale by?a dobra. Nie zapomn? jej smaku.

Nie zapomn? te? dzieci, które przybiega?y wtedy natychmiast, ?eby zobaczy? nas i wyci?gn?? cukierka, d?ugopis lub chocia? jedn? rupi?. Ale to nie mia?a by? opowie?? o Indiach i indyjskiej herbacie.

Kathmandu, Durbar Square, przed wej?ciem do ?wi?tyni Kumari
W?a?nie tak to by?o - jeden tydzie? i ju? by?am w Nepalu. To proste. Wi?c stoj? na Durbar Square w Kathmandu, przed wej?ciem do ?wi?tyni bogini Kumari. Durbar Square to centralne miejsce w Kathmandu. Tutaj znajduj? si? najcenniejsze zabytki - stary pa?ac królewski, wybudowany w XVII wieku przez dynasti? Malów, ?wi?tynie po?wi?cone hinduistycznym bogom, z najwi?ksz? z nich, po?wi?con? bogini Taleju.

Jednak najwi?ksze wra?enie wywar?a na mnie wizyta w ?wi?tyni Kumari. Mieli?my szcz??cie i mogli?my zobaczy? Kumari - ?yw? bogini? - ma?? dziewczynk?, która ukaza?a nam si? w oknie ?wi?tyni. By?a uroczo dziewcz?ca, bardzo kolorowa. Widzieli?my j? przez chwil?, okr?ci?a si? na nodze i znikn??a w g??bi pokoju. Kumari jest bardzo wa?n? postaci? w?ród bóstw hinduistycznych. Jest podobno jednym z wciele? bogini Parvati - ?ony Sziwy.

Nie jest ?atwo zosta? Kumari i nie jest ?atwo ni? by?. Nie do??, ?e dziecko musi zda? bardzo trudny egzamin, to jeszcze zamyka si? je w pa?acu i pokazuje raz na jaki? czas turystom.

Stupa buddyjska w Bodhnath
Drug? wa?n? religi? w Nepalu jest buddyzm. Budda przyszed? na ?wiat w?a?nie w Nepalu, w Lumbini, niedaleko granicy z Indiami. A niedaleko Kathmandu w Swayambunath i Bodhnath znajduj? si? dwie najwi?ksze i najstarsze stupy buddyjskie w Nepalu.

Stara?am si? patrze? prosto w wszechwidz?ce oczy Buddy, ale nie by?o to takie proste. Zdj?cie jest troch? krzywe, a wida? na nim stup? w Bodhnath. Wokó? stupy powiewaj? modlitewne chor?giewki. Stupa w Bodhnath jest najwi?ksz? stup? buddyjsk? w Nepalu. Nie jest jednak najstarsza. Jej wiek oceniany jest na oko?o 500 lat. Najstarsz? ?wi?tyni? buddyjsk? w Nepalu jest stupa w Swayambunath, licz?ca sobie oko?o 2000 lat.


Do początku

Poprzednia strona
 1 2 3 4 5 
Następna strona

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Zobaczy? Nepal Nepalska przygoda Twarze Nepalu   Pozostałe...
Tych autorów: Opowiadanie o drogach przez Alask? Kultowa strona ?wiata

Tekst: Joanna Gaczy?ska
Zdj?cia: Joanna Gaczy?ska, Anna Gasek, Agnieszka Oprz?dek, Piotr Krawczyk, Grzegorz Sitek
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa opowieść.
Wszystkie opowieści i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 1998-07-01