Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Zachodnie wybrze?e Stanów Zjednoczonych - informacje praktyczne
Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

Transport

Wy??cznie samochód. Zapomnijcie o autobusach, poci?gach, autostopie. Najpro?ciej samochód wypo?yczy?. Lepiej, ?eby by? nieco wi?kszy i wygodniejszy, zw?aszcza jak si? planuje du?o je?dzi?. W wypo?yczalniach s? chyba wy??cznie z automatyczn? skrzyni? biegów. Prawo jazdy - polskie (wa?ne do pó? roku), nie potrzebne jest ?adne mi?dzynarodowe prawo jazdy, które chyba zreszt? nie jest honorowane.

Noclegi

Kempingi lub motele (mo?na znale?? na mapie, w przewodnikach, itp.). Ceny kempingów: od 14 $ do 22 $ za miejsce do rozbicia ("dowolna" liczba osób), ceny moteli od 40 $ wzwy? (za pokój z dwoma ?ó?kami, np. na 4 osoby).

Pieni?dze

Karty kredytowe przede wszystkim. Niezb?dna jest równie? gotówka (zw?aszcza na kempingach typu self-registration, i na inne drobne wydatki). Zapomnijcie o czekach podró?nych.

Ceny

Nieco wy?sze ni? w Polsce, ale tylko nieco. Zestaw w McDonald's 4 - 4,5 $, cola 0,5 litra 1 $, benzyna ta?sza - 1,39 -1,5 $ za galon (4,7 litra) - cho? w miejscach trudno dost?pnych, jak np. Death Valley, czy Highway 1, mo?e dochodzi? nawet do 2,5 $ za galon.

Jedzenie

?niadania i kolacje najlepiej we w?asnym zakresie. Zakupy robi si? w supermarketach; sery, w?dliny - mog? by? paczkowane - do szybkiego zu?ycia, lub w puszkach. My mieli?my coolera, ale chyba nie jest tak bardzo potrzebny. W supermarketach nale?y si? równie? zaopatrzy? w pieczywo, owoce, warzywa, soki i wod? w du?ych ilo?ciach, a tak?e s?odycze i wszystko, czego jeszcze dusza zapragnie. Obiady natomiast - McDonald's, Subway, Taco Bell, Pizza Hut etc. etc., mo?na równie? zje?? hot-doga na stacji paliw (przyrz?dza si? go zazwyczaj samemu i w niektórych stacjach naprawd? jest z czego komponowa?). Poza tym mo?na niekiedy dosta? wrz?tek za darmo, który mo?e s?u?y? do zalania gor?cego kubka na przyk?ad. Tego, czego nie zabrali?my, a polecam gor?co, to camping gaz (w wielu sklepach, zw?aszcza przy wi?kszych kempingach, mo?na kupi? pojemniczki z gazem - standardy takie jak u nas). Dzi?ki temu mo?na gotowa? samemu. Na kempingach s? wprawdzie takie specjalne paleniska, ale zazwyczaj nie wolno w parkach zbiera? drewna (mo?na kupi?), a poza tym takie przygotowanie posi?ku trwa?oby znacznie d?u?ej.

Odzie?

Zale?y gdzie i jak planuje si? zwiedza?. Je?li w rejony, gdzie jest strasznie gor?co, to nale?y nastawi? si? na prawdziwe piek?o. Czapka a'la legia cudzoziemska jest najlepsza. Poza tym najlepiej ubrania do warunków ekstremalnych - polary, gore-texy, dobre buty (za kostk?, je?li maj? to by? góry, kaniony itp.)

Zagłosuj na tę publikację | Zasady konkursu | Wersja do druku

O tych krajach: Atlanta - stolica Georgii Na szczyt King's Peak Bluegrass   Pozostałe...
Tego autora: Odkrywanie Ameryki - zachodnie wybrze?e Stanów Zjednoczonych

Opracowanie: Roman Rutecki
Bardzo chętnie zamieścimy Państwa "dobre rady".
Wszystkie "rady" i uwagi prosimy kierować pod naszym adresem.
redakcja@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2000-02-06