Strona główna
Strona główna
Opowieści
Opowieści
Dobre rady
Dobre rady
Galeria
Galeria
Recenzje sprzętu
Recenzje sprzętu
Konkurs
Konkurs!
Odsyłacze
Odsyłacze
Kontakt
Kontakt
Szukaj
Odsyłacze - Kajaki
Azja Azja Europa Afryka Australia Ameryka Pn. Ameryka Pd. Antarktyda
Odsy?acze / Ró?ne formy podró?owania / Kajaki
Zobacz też: Autostop
Góry i wspinaczka
Motocyklem
Narty
Rowery
Samochodem
?eglarstwo


Strony w języku polskimDodaj odsyłacz

k4w = kajak.org.pl
Artyku?y na temat kajakarstwa, opisy szlaków, gie?da sprz?tu, adresy firm, klubów i innych organizacji kajakowych.
http://kajak.org.pl/

Kajakowa Strona W?oc?awskiego Klubu Wodniaków PTTK
Kajakowa Strona W?oc?awskiego Klubu Wodniaków PTTK s?u?y turystyce kajakowej; znajdziesz tu porady, opisy szlaków, s?ownik kajakarza, relacje i zdj?cia z wypraw krajowych i zagranicznych, nie zabraknie humoru i piosenki wodniackiej.
http://wkw.wloclawek.pttk.pl/

Katolicki Klub Kajakowy "ARKA"
http://free.ngo.pl/kkk_arka/

news:pl.rec.kajaki

Polski Zwi?zek Kajakowy
http://www.pzkaj.pl/

Prywatne Okienko Wuja Mariana
Praktyczne informacje dotycz?ce turystyki kajakowej i nie tylko, opisy kilkudziesi?ciu sprawdzonych i rzadko ucz?szczanych szlaków kajakowych, artyku?y prasowe, zdj?cia, humor i piosenka turystyczna
http://www.wuja.republika.pl/

Towarzystwo Polska-Litwa-?otwa-Estonia
Turystyka kajakowa za wschodni? granic? i nie tylko
http://www.kajel.lap.pl/


Czekamy na Państwa uwagi.
odsylacze@tramp.travel.pl
Ostatnie uaktualnienie: 2005-10-23